Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στον τουρισμό με πιστοποίηση. - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στον τουρισμό με πιστοποίηση.

Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συγκρότηση μητρώου συνεργατών Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την υλοποίηση επιδοτούμενων εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στον τουρισμό με πιστοποίηση.


Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συγκρότηση μητρώου συνεργατών Εκπαιδευτών Ενηλίκων των 5 επιδοτούμενων εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο του τουρισμού που πρόκειται να υλοποιήσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στην Περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος) για 100 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» και του Υποέργου 2 αυτής «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του Φορέα https://inegsee.gr/klados-tourismou/ έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά (επισύναψη αρχείων pdf) τα απαραίτητα αποδεικτικά για τις σπουδές, τη διδακτική και εργασιακή τους εμπειρία και όποιο άλλο προσόν απαιτείται ή μοριοδοτείται αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση.


Τα εν λόγω προγράμματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
Ι) Δια ζώσης επαγγελματική κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 400 €, στα θεματικά αντικείμενα:
1. Μαγειρική/ ζαχαροπλαστική, 2. Οροφοκομία, 3. Υπάλληλος Υποδοχής, 4. Εστιατορική τέχνη, 5. Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B), 6. Διαδικτυακές πωλήσεις (στον τουρισμό), 7. Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών.
ΙΙ) Δωρεάν Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να πιστοποιήσουν την τεχνική τους επάρκεια στο επάγγελμα/ ειδικότητα.
ΙΙΙ) Παροχή εξατομικευμένων συνεδριών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από εξειδικευμένους συμβούλους.
Το σύστημα επιλογής συνεργατών Εκπαιδευτών Ενηλίκων στηρίζεται σε απαιτούμενα και μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Οι πληροφορίες του Έργου, η πρόσκληση και τα μητρώα συνεργατών Εκπαιδευτών βρίσκονται αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (http://www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Περιφερειακό Παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης, Εμμ. Καστρινάκη 23, Ηράκλειο, τηλ. 2810343616, e- mail: inekriti@otenet.gr, crete@reg.inegsee.gr

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στον τουρισμό με πιστοποίηση.

Post Top Ad

.............