Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

«Ναι» από το ΣτΕ στις χορηγίες στις ειδήσεις του ραδιοφώνου

Αίρεται η απαγόρευση χορηγιών σε προγράμματα επικαιρότητας του Ραδιοφώνου, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το Δ' Τμήμα με την 822/2018 απόφαση, μετά από προσφυγή του σταθμού Real FM κατά απόφασης επιβολής προστίμου από το ΕΣΡ, αλλάζει ολοκληρωτικά το καθεστώς τοποθέτησης των διαφημίσεων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς με ενημερωτικό πρόγραμμα.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως η διάταξη του άρθρου 11 παρ 5 του ΠΔ 109/2010 κατά την οποία δεν επιτρέπεται χορηγία σε προγράμματα επικαιρότητας και ειδησεογραφίας όπως και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ΠΔ 100/2000) η οποία μνημονεύεται και αποτέλεσε τη βάση του προστίμου του ΕΣΡ προς το Real FΜ, «δεν είναι εφαρμοστέα επί των ραδιοφωνικών σταθμών».
Το ΣτΕ ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση του ΡΣΡΕ (577/2013) και αναπέμπει σε αυτό την υπόθεση, η οποία ήδη συζητείται εντός της Ανεξάρτητης Αρχής.
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Οι παλιοί νερόμυλοι στην περιοχή Λιναρές του χωριού Μυρσίνη
Ο Σάντολος του κοπελιού
Ο μεσημεριανός καλοκαιρινός ύπνος
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους κινηματογράφους της πόλης του Ηρακλείου
Ο ιερός ναός του Αγίου Πνεύματος στο εγκαταλελημένο χωριό Αξέντι
Οι τοίχοι έχουν την δική τους ιστορία

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ