Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Η ανακοίνωση της Ομάδας Γονέων με Παιδιά που χρήζουν Ειδικής Αγωγής

1)Από τις πρώτες στιγµές της γόνιµης αντιπαράθεσης µε τον ΕΟΠΥΥ η οµάδα γονέων ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ έστειλε και δηµοσίευσε αίτηµα για Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ΗΣ) µιας και θεωρούµε πως το κλειδί στον δηµοσιονοµικό έλεγχο και όχι περικοπή της δαπάνης, είναι η ηλεκτρονική συνταγογραφηση (ΗΣ) είτε γίνουν συµβάσεις είτε όχι καθώς και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί σε όλες τις βαθµίδες (διάγνωση, συνταγογράφηση,εκτέλεση, εκκαθάριση). Σκοπός της πολιτείας είναι να ελέγξει την δαπάνη για τυχόν υπερκοστολόγηση ή υπερσυνταγογράφηση. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της ΗΣ γιατί όπως πολύ σωστά έχει επισηµάνει ο πολύ έµπειρος σε αυτό το θέµα καθηγητής Κος Μόσιαλος «δεν αρκεί η αλλαγή των τιµών για τον περιορισµό της δαπάνης, αλλά απαιτείται συνεχής έλεγχος της συνταγογράφησης, κάτι που θα µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος».


 Βασική πρόβλεψη του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να είναι η ίδρυση και τήρηση διαδικτυακής βάσης δεδοµένων για την ηλεκτρονική καταχώριση των ωφελουµένων , των παραπεµπτικών από τους θεράποντες ιατρούς, την εκτέλεση τους από τις µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και την εκκαθάριση τους από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό θεωρούµε ότι θα είναι η δικλείδα ασφαλείας για τον έλεγχο της δαπάνης που προσπαθεί να εφαρµόσει το υπουργείο. Και θα είναι ακόµη ευκολότερο σε σχέση µε την ευρύτερη ιατρική δαπάνη εξαιτίας του µικρού αριθµού των επιστηµόνων που συνταγογραφούν για την ειδική αγωγή.


 2)Είµαστε κάθετα αρνητικοί στον κλειστό προϋπολογισµό για την ειδική αγωγή. Το κονδύλι για την ειδική αγωγή θα πρέπει να διαµορφώνεται αποκλειστικά µε βάση τις πραγµατικές θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών και όχι από τυχόν δηµοσιονοµικούς στόχους της Κυβέρνησης. Πρωταρχικό µέληµά µας θα είναι η αύξηση του κονδυλίου και όχι η µείωση. 

3)Ο νέος ΕΚΠΥ θα πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι δικαιολογούνται µόνο 4 θεραπείες ανά γνωµάτευση και ανανέωση αυτής κάθε 4 µήνες, ενώ προβλέπεται και ανώτατος χρόνος παρέµβασης που σε κάποιες περιπτώσεις είναι υπό διερεύνηση. Η προχειρότητα που έχει συνταχθεί φαίνεται ολοφάνερα στο ότι σε κάποιους κωδικούς στο παραρτηµα έχουν εγκριθεί 5 είδη θεραπείας και ο ΕΚΠΥ αναφέρει ότι πρέπει να πραγµατοποιηθούν µέχρι 4!!!! Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι εισηγούνται µεν θεραπείες αλλά δεν εγκρίνονται. 

 4)Το θέµα των voucher και εν συνεχεία των θέµα των συµβάσεων σίγουρα ακούγεται ωραίο στα αυτιά µας. Πόσοι από εµάς δεν έχουµε αγανακτήσει να περιµένουµε την πληρωµή από τον ΕΟΠΥΥ; Αυτή όµως η αφερέγγυα συµπεριφορά του ΕΟΠΥΥ τώρα πάει να µετακυλιστεί στους θεραπευτές µε ακόµη δυσµενέστερους όρους πέρα από αυτόν της καθυστέρησης. Με µνηµονιακούς όρους έκπτωσης και επιστροφής. Γεγονός που θα κάνει το επαγγελµατικό τους µέλλον αβέβαιο µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τα παιδιά µας. Αυτό δηλαδή που έχει συµβεί και µε άλλες επαγγεµλατικές οµάδες που έχουν συνάψει σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ. 

Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουµε αλλά και να ενισχύσουµε την σθεναρή αντίστασή τους στην χρήση Voucher. Αντίστοιχα πρέπει να επισηµανθεί οτι οι εισφορές που καταβάλουµε όλοι οι ασφαλισµένοι χάνουν µε αυτόν τον τρόπο την ανταποδότικότητά τους. 

Παρακαλώ ας εχετε στο μυαλό σας "ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ" 

Η Οµάδα της Παρέµβασης
 paremvasi4447@yahoo.com Γεροδηµου Γιωτα, 6936 111 694. ggerodimou@yahoo.gr Μαρία Παπαδοπουλου, 2104319166, tonianazos@gmail.com ∆ήµητρα Κοκκίνου, 2102317537, dimkokkinou@hotmail.com 
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Η ''Πασιφάη'' το ''παλιότερο'' κρητικό μαγαζί στην Αθήνα.
Αμπάς: Ο καταρράκτης της νότιας Κρήτης με ύψος 145 μέτρων προκαλεί δέος
Το χωριό με το παράξενο όνομα που όλοι μιλούν Κρητικά αλλά κανένας δεν είναι απο την Κρήτη
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους κινηματογράφους της πόλης του Ηρακλείου
Τα Χεντέκια το σημερινό στάδιο Ελευθερίας της πόλης του Ηρακλείου
Οι προσφυγικές περιοχές του Ηρακλείου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ