Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Σε Δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς στο Μασταμπά

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποφάσισε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην περιοχή του Μασταμπά, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η διαβούλευση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής για τη μετακίνηση της λαϊκής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 55
(Αριθμός πρακτικού 13)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Αντιδήμαρχο Ινιωτάκη Πέτρο ως Πρόεδρο Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Παττακό Μαρίνο, Μανδαλάκη Γεώργιο, και τα αναπληρωματικά μέλη Κασαπάκης Μιχαήλ και Πλεύρη Αριστέα.
Απόντων των κ.κ. Σισαμάκη Ευάγγελου, Κοκοσάλη Σαλούστρου Μαρία, Garancini Gian Andrea Paolo Ξυλούρη Ιωάννη, Τσαπάκη Ιωάννη, Ψαρρά Ιωάννη και Πλερωνάκη Μυρωνία τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.
Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 16/10/2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.87552/12-10-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Ψυκάκος Βαγγέλης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.-

Θέμα 3o: Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην περιοχή «Μασταμπάς» του Δήμου Ηρακλείου.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ.πρωτ. 87344/12-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην περιοχή «Μασταμπάς» , από την οδό Παρασκευοπούλου στις οδούς:


- Κωνσταντινίδη από την συμβολή της με την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως την συμβολή της με τη Λεωφ. Ιωνίας, πριν από το σημείο της πιάτσας των ταξί

- Κωστή Παλαμά από την συμβολή της με την Λεωφ. Ιωνίας έως τη συμβολή της με την Λεωφ. Κνωσού


Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση για 10 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 10 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς.

Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της :
1. Την με αριθμ. Πρωτ. 87344/12-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
2. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης
3. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4555/2018.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι O M O Φ Ω Ν Α

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην περιοχή «Μασταμπάς» , από την οδό Παρασκευοπούλου στις οδούς:


- Κωνσταντινίδη από την συμβολή της με την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως την συμβολή της με τη Λεωφ. Ιωνίας, πριν από το σημείο της πιάτσας των ταξί

- Κωστή Παλαμά από την συμβολή της με την Λεωφ. Ιωνίας έως τη συμβολή της με την Λεωφ. Κνωσού


Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 17/10/2018
Ο Γραμματέας
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Λιάνα Σταρίδα: «Η θέση του δημάρχου δεν είναι στην Λότζια, αλλά στις γειτονιές»
Σωκράτης Κεφαλογιάννης: “Να φτιάξουμε τ’ Ανώγεια του μέλλοντος για μας και τα παιδιά μας”
Ο Γιώργος Τσαγκαράκης υποψήφιος σύμβουλος με τον Κώστα Μαμουλάκη
Η Ευαγγελία Φασουλάκη με τον συνδυασμό του δημάρχου Χερσονήσου
Την υποψηφιότητα του για τον δήμο Μινώα Πεδιάδας κατέθεσε ο Γιώργος Ε. Κασσάκης
Η Λεμονιά Σφακιανάκη υποψήφια δημοτ.σύμβουλος με τον συνδυασμό του δημάρχου Χερσονήσου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τα ιστορικά Ανώγεια ............. Επίσκεψη στο όμορφο χωριό Βρύσες ............. Το χωριό Ο Μέρωνας Αμαρίου ............. Επίσκεψη στο χωριό Κρουσώνας .............