Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Δαρβινική Δευτέρα µε θέµα την εξέλιξή του Σύµπαντος και τη συµβατότητά του µε τη ζωή

Πώς ένα υπέρθερµο και υπέρπυκνο νεαρό Σύµπαν έφτασε στη σηµερινή του µορφή µε γαλαξίες, άστρα, πλανήτες, και ζωή; Ποια ορόσηµα στην εξέλιξη του Σύµπαντος υπήρξαν κρίσιµα για τη φιλικότητά του προς τη ζωή; Πώς πιστεύουµε ότι θα εξελιχθεί το Σύµπαν στο µέλλον και πώς αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει την καταλληλότητά του για τη συνέχιση της ζωής; Το θέµα µε τον τίτλο «Η εξέλιξη του Σύµπαντος: από την υπέρπυκνη κόλαση στους δεινόσαυρους και από τους δεινόσαυρους στο ψύχος και το απέραντο σκοτάδι» θα πραγµατευθεί η Δρ. Βασιλική Παυλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η εισήγηση θα περιλαµβάνει µια περιγραφή των σηµαντικών φάσεων στην εξέλιξη του Σύµπαντος από τη Μεγάλη Έκρηξη ως το παρόν και µια επισκόπηση των κοσµολογικών προβλέψεων για τον θερµικό του θάνατο, µε βάση τα µέχρι σήµερα δεδοµένα της Αστροφυσικής. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στους τρόπους µε τους οποίους εφαρµόζουµε την επιστηµονική µέθοδο για να ξεκλειδώσουµε τα µυστικά ενός φυσικού φαινοµένου χωρίς επαναληψιµότητα (όπως η γένεση και η εξέλιξη του Σύµπαντος) και στη συνεισφορά που τρέχοντα πειράµατα στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και το ΙΤΕ αναµένεται να έχουν στην περαιτέρω εξέλιξη της κοσµολογικής θεωρίας. Την εισήγηση θα ακολουθήσει εκτεταµένη συζήτηση.

 Δευτέρα 29/10, 7 µµ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, είσοδος ελεύθερη.
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Οι παλιοί νερόμυλοι στην περιοχή Λιναρές του χωριού Μυρσίνη
Ο Σάντολος του κοπελιού
Ο μεσημεριανός καλοκαιρινός ύπνος
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους κινηματογράφους της πόλης του Ηρακλείου
Ο ιερός ναός του Αγίου Πνεύματος στο εγκαταλελημένο χωριό Αξέντι
Οι τοίχοι έχουν την δική τους ιστορία

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ