Η περιφέρεια Κρήτης πρωτοστατεί στις δράσεις για τον παράκτιο – θαλάσσιο τουρισμό και τη θαλάσσια επιτήρηση στη Μεσόγειο. Παρουσίασε καλές πρακτικές στη Βαρκελώνη - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Η περιφέρεια Κρήτης πρωτοστατεί στις δράσεις για τον παράκτιο – θαλάσσιο τουρισμό και τη θαλάσσια επιτήρηση στη Μεσόγειο. Παρουσίασε καλές πρακτικές στη Βαρκελώνη


Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην Τριήμερη Συνάντηση Εργασίας  στη Βαρκελώνη, για την ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού σε σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στον παράκτιο-θαλάσσιο χώρο και την εφαρμογή συναφών Ευρωπαϊκών Στρατηγικών και Πρωτοβουλιών. H συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Ένωση για τη Μεσόγειο (Union for Mediterranean), με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το σύνολο των χωρών στη Μεσόγειο.


Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ανάγκη για συνέργειες μεταξύ Ευρωπαϊκών Έργων που υλοποιούνται στη Μεσόγειο, και ειδικά ως προς τη συνεργασία Ευρωπαϊκών και μη χωρών, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και ανάγκες για την ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού με βιωσιμότητα και με κριτήριο την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
 
Στο πλαίσιο αυτό, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, η Ελένη Χατζηγιάννη παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Έργο  PANORAMED – ένα Στρατηγικό Έργο για τη Διακυβέρνηση στη Μεσόγειο, και σε ό,τι αφορά στον παράκτιο – θαλάσσιο τουρισμό και τη θαλάσσια επιτήρηση και ως προς το ρόλο της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη διαλόγου και ανταλλαγής πληροφορίας για μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ των Περιφερειών και χωρών της Μεσογείου.
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου  “Co_Evolve  -  Συνεξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου και θαλάσσιου τουρισμού του πλαισίου   Interreg MED” και της Πράξης  MedCoast4BG – Οι ακτές της Μεσογείου για Γαλάζια Ανάπτυξη που έχει χαρακτηρισθεί ως ενδεδειγμένη για υλοποίηση από την Ένωση για την Μεσόγειο (Union for Mediterranean), συζητήθηκαν θέματα που αφορούν:
1) στην ορθή κατανομή των χρήσεων στον παράκτιο-θαλάσσιο χώρο στη Μεσόγειο για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού,
2) στη σημασία της ενεργής συμμετοχής και διαβούλευσης όλων των χρηστών της παράκτιας ζώνης για την κατάρτιση σχεδίων Θαλάσσιου Χωρικού Σχεδιασμού,
3) στη μεθοδολογία για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης
4) στην συναξιολόγηση δεικτών που σχετίζονται και αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις παράκτιες περιοχές, και ειδικά σε ό,τι σχετίζεται με τη διάβρωση και την μεταβολή της γεωμορφολογίας των ακτών.

 
Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στα προηγούμενα έργα και πρωτοβουλίες, και αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα με τις Περιφέρειας και χώρες στη Μεσόγειο, με σκοπό την προώθηση του βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας στον τομέα αυτό.

Post Top Ad

.............