Φυτοπροστασία της ελιάς κατά την τρέχουσα περίοδο - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Φυτοπροστασία της ελιάς κατά την τρέχουσα περίοδο

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα ελαιόδενδρα την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.
ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleaginea) & ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ (Pseudocercospora cladosporioides)
Μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν κυρίως τα φύλλα προκαλώντας πρόωρη φυλλόπτωση, εξασθένηση των προσβεβλημένωνελαιοδέντρων και μείωση της παραγωγής. Έντονες μολύνσεις προσβάλλουν και τους καρπούς.Συμπτώματα:
− Το κυκλοκόνιο εκδηλώνεται με το σχηματισμό κυκλικών καστανών κηλίδων στην πάνω επιφάνεια των φύλλων. Προσβάλλονται ταπαλιότερα φύλλα που βρίσκονται στα κλαδιά χαμηλά στις ποδιές.
− Η κερκόσπορα σχηματίζει ακανόνιστες χλωρωτικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια και γκρίζο μεταχρωματισμό μόνο στην κάτω επιφάνειατων παλαιότερων φύλλων.
Οι κηλιδώσεις και στις δύο ασθένειες εξελίσσονται σε ξηράνσεις και τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν.
Διαπιστώσεις:
Το φθινόπωρο εμφανίζονται νέες μολύνσεις όταν ο καιρός είναι βροχερός ή πολύ υγρός και οι θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές. Ιδιαίτερα σεπυκνοφυτεμένους, με κακό αερισμό ελαιώνες ευνοούνται οι μολύνσεις λόγω αυξημένης υγρασίας.
Ευπαθείς ποικιλίεςΘρουμπολιά, Τσουνάτη, Άμφισσας, Καλαμών. Η Κορωνέικη (ψιλολιά) παρουσιάζει σχετική αντοχή στο κυκλοκόνιο.
Οδηγίες:
Η αντιμετώπιση των ασθενειών βασίζεται κυρίως σε προληπτικά μέτρα:
− Επιλέγετε λιγότερο ευαίσθητες ποικιλίες σε περιοχές όπου ευνοούνται οι ασθένειες.
− Αποφεύγετε την πυκνή φύτευση και την εγκατάσταση νέων ελαιώνων σε περιοχές υγρές και κακώς αεριζόμενες (κλειστές κοιλάδες, ρεματιές).
− Μείωση της σχετικής υγρασίας στο περιβάλλον των δέντρων με κατάλληλο και συστηματικό κλάδεμα που εξασφαλίζει καλό αερισμό.
− Ισορροπημένες αρδεύσεις και λιπάνσεις.
− Έναρξη φθινοπωρινής προστασίας ευπαθών ποικιλιών σε ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές που οι ασθένειες ενδημούν.
Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα κατά τη βροχερή περίοδο.
ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ (Pseudomonas savastanoi)
Ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται με το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινώματα) στα κλαδιά, στους μεγάλους κλάδους, στον κορμό ή σπανιότερα στα φύλλα. Προκαλεί ξήρανση κλαδιών και εξασθένηση των δέντρων.
Διαπιστώσεις:
Συνθήκες υψηλής υγρασίας και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν προσβολές μέσω πληγών που δημιουργούνται συνήθως από δυνατό άνεμο, χαλάζι, παγετό ή μετά το ράβδισμα ή το κλάδεμα.

Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.
Οδηγίες:
Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:
− Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.
− Αμέσως μετά τη συγκομιδή, το κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι συστήνεται
προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.
 Αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδιών στη διάρκεια ξηρών περιόδων για να αποφευχθούν νέεςμολύνσεις. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται συστηματικά σε διάλυμα οινοπνεύματος ή χλωρίνης 5%.
− Στη σύσταση νέου ελαιώνα αποφεύγετε την πυκνή φύτευση και χρησιμοποιείτε υγιή δενδρύλλια που προέρχονται από φυτώρια που δεν έχουν την ασθένεια.
ΚΑΠΝΙΑ (Capnodium olaeoprhilum )
Είναι μύκητας που αναπτύσσεται συνήθως πάνω στα μελιτώματα των κοκκοειδών. Φύλλα και κλαδιά καλύπτονται από ένα λεπτό μαύροστρώμα του μύκητα που δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες και οδηγεί το δέντρο σε εξασθένηση.
Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.
Οδηγίες:
− Η καταπολέμηση των κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή όπως και το κλάδεμα περιορίζουν την ανάπτυξη της καπνιάς.
 Σε δέντρα που εμφανίζουν έντονη προσβολή συστήνεται επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα μετά τη συγκομιδή.
ΛΕΙΧΗΝΕΣ
Οι λειχήνες αναπτύσσονται σε περιοχές με υγρό κλίμα και καλύπτουν με λεπτή κιτρινο̟ράσινη στρώση κορμούς, κλάδους και φύλλα.
Οδηγίες:
− Κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου ψεκάζετε με χαλκούχα σκευάσματα για την αποκόλληση των λειχήνων. Φροντίζετε να λούζονται καλά οι κορμοί και οι βραχίονες.
Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα στην καλλιέργεια της ελιάς. Στην ιστοσελίδαhttp://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/188-irakleio του ΥΠΑΑΤ όπου αναρτώνται όλα τα ∆ελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται κατάλογος των εγκεκριμένων δραστικών εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων της ελιάς. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδαhttp://wwww.minagric.gr/syspest/SYSPEST_astenia_CROPS.aspx Οι κατάλογοι είναι ενδεικτικοί και δέχονται τροποποιήσεις.
Οι επεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα έχουν δράση προστατευτική και συνιστούν προληπτική αντιμετώπιση. ∆ιαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων και τηρείτε αυστηρά το χρόνο αναμονής μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9061/118958/14-09-2018 Υπουργική Απόφαση τροποποιείται η άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος RELDAN 225 EC (δραστική ουσία chlorpyrifos-methyl) ως προς το φάσμα δράσης και δεν χρησιμοποιείται πλέον στην καλλιέργεια της ελιάς. Οι υπεύθυνοι επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων οφείλουν να ενημερώνουν τους χρήστες μέχρι την αλλαγή της ετικέτας συσκευασίας στα ήδη υπάρχοντα αποθέματα.

Post Top Ad

.............