Επιστολή Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρία Καλογεράκη , προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Επιστολή Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρία Καλογεράκη , προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Κύριε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΑΑΤ για τη νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας εξαιρέθηκαν δεκαεννέα (19) Δημοτικά Διαμερίσματα.

Το γεγονός αυτό στερεί από πολλούς παραγωγούς του Δήμου μας ένα σημαντικό εισόδημα που λάμβαναν για την άσκηση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων από το πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης.
Κατά συνέπεια σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία, ο πρωτογενής τομέας που θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας μας, δέχεται ένα σημαντικό πλήγμα.
Με αφορμή τα παραπάνω θα θέλαμε να επισημάνουμε την νησιωτικότητα του τόπου μας, το γεγονός ότι εκτιμήθηκε η οικονομική δραστηριότητα ανά Νομό και όχι ανά Δημοτική Ενότητα κάθε Δήμου, δεν λήφθηκε υπόψη η γεωμορφολογία της περιοχής καθώς η παρατεταμένη ξηρασία που μαστίζει τα τελευταία χρόνια το νησί μας και στις περιοχές που αναφέρονται στον Δήμο μας δεν υπάρχουν μεγάλα αρδευτικά έργα υποδομής.
Με την με αρ. πρωτ. 246864/15-10-2018 επιστολή της, η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναφερθεί στο παραπάνω θέμα.
Ζητούμε να επανεξετασθεί η απόφασή σας και να εξαιρεθούν οι περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και όχι μόνο, πράγμα που πιστεύουμε ότι είναι δυνατό, βάση του παραπάνω σκεπτικού.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Post Top Ad

.............