Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Τομέα Γνώσης της RIS3Crete

Στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ενημερωτική συνάντηση για τον Τομέα της Γνώσης.

Μετά το καλωσόρισμα από τον Παναγιώτη Τσακαλίδη, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης έγινε παρουσίαση της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης και της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που βρίσκεται σε εξέλιξη από την κα Χρυσή Δασκαλάκη, συντονίστρια της RIS3Crete και από την Κατερίνα Ρουσάκη, συντονίστρια του Τομέα της Γνώσης.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο “Ν. Πετρίδης”, στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης, συμμετείχαν καθηγητές, ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ενώ μετά την παρουσίαση ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση για τις διεργασίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαδικασίας διαβούλευσης που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα.
Σκοπός της Περιφέρειας είναι να προσελκύσει Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, ενδιαφερόμενους ερευνητές και εν δυνάμει επιχειρηματίες προκειμένου να καταγράψει την τρέχουσα τάση, όσον αφορά στη δυνατότητα ενσωμάτωσης της γνώσης στην παραγωγή καινοτομίας, που θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας μετατρέποντας την ερευνητική γνώση σε επιχειρηματική γνώση και θα δημιουργεί μία νέα βιώσιμη, υγιή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα.
Στον Τομέα της Γνώσης προβλέπεται η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω διευκολύνσεων οικονομικής εκμετάλλευσης των νέων ιδεών και η στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, θα ενισχυθούν δράσεις όπως, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, η παροχή χώρου εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες/incubators), η παροχή ενισχύσεων κ.α.
Στην παρούσα φάση επιδιώκεται η καταγραφή των καινοτόμων προτάσεων που αξιοποιούν την έρευνα και τη γνώση σε όλους τους τομείς της Περιφερειακής οικονομίας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για συστηματικότερη διαβούλευση, με στόχο να ενισχυθούν οι δραστηριότητες, στις οποίες το νησί μας διαθέτει σημαντική εξειδίκευση και μπορεί να διαμορφώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει το εύρος της θεματολογίας των προσκλήσεων των δράσεων, από την ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».
Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις/ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο ωρίμανσης, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών ή και περιπτωσιακής εφαρμογής, με δυνατότητα προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά. Η φόρμα είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: http://ris3.crete.gov.gr/submit-ris3kno/ και θα παραμείνει ενεργή έως 30 Σεπτεμβρίου 2018. Για πληρέστερη ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr
E-mail επικοινωνίας Τομέα Γνώσης: ris3kno@crete.gov.gr
Υπεύθυνες επικοινωνίας: Κατερίνα Ρουσάκη (συντονίστρια Τομέα Γνώσης) τηλ. 2813410171, Κατερίνα Βλασάκη (αναπλ. συντονίστρια) τηλ. 2813400350.
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Οι παλιοί νερόμυλοι στην περιοχή Λιναρές του χωριού Μυρσίνη
Ο Σάντολος του κοπελιού
Ο μεσημεριανός καλοκαιρινός ύπνος
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους κινηματογράφους της πόλης του Ηρακλείου
Ο ιερός ναός του Αγίου Πνεύματος στο εγκαταλελημένο χωριό Αξέντι
Οι τοίχοι έχουν την δική τους ιστορία

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ