Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Βλάβη στο ραδιοβοήθημα (VOR/DME ) στέλνει τις νυχτερινές πτήσεις της Σητείας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Μια μικρή ταλαιπωρία υπέστησαν τις τελευταίες ημέρες τουρίστες που βρίσκονται στην περιοχή της Σητείας, κατά την προγραμματισμένη στιγμή αποχώρησης τους απο το αεροδρόμιο Βίτσέντζος Κορνάρος.
Εκτός λειτουργίας το Ράδιο Βοήθημα( VOR/DME/) το οποίο βοηθάει τους πιλότους στην φάση της προσέγγισης τους στον διάδρομο προσγείωσης, ενημερώνοντας τους για την διόρθωση της πορείας πτήσης τους.

Οι ΝΟΤΑΜ είναι αταξινόμητες ειδοποιήσεις ή συμβουλές που διανέμονται μέσω τηλεπικοινωνιών, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες που αφορούν την καθιέρωση την κατάσταση ή τις αλλαγές κάθε αεροναυτικής εγκαταστάσεως, υπηρεσίας, διαδικασίας ή κινδύνου των οποίων η έγκαιρη γνώση είναι σημαντική στο προσωπικό και τα συστήματα που ασχολούνται με τις ιπτάμενες επιχειρήσεις. 

Η βλάβη του τερματικού Ραδιοβοήθηματος  προσέγγισης ανάγκαζει τις προγραμματισμένες αφίξεις των αεροπλάνων τσάρτερ στην Σητεία να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, κάτι που έφερε σαν αποτέλεσμα να μεταφέρονται οι επιβάτες - τουρίστες οδικώς με ναυλωμένα λεωφορεία απο τους τουρ οπερέιτορ στην περιοχή της Σητείας.
Η συγκεκριμένη βλάβη σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Σητείας κύριο Δημήτρη Βερίγο όπου συνομιλήσαμε μαζί του προκλήθηκε απο απανωτές διακοπές της Δ.Ε.Η 


Το ILS είναι ένα τερματικό Ραδιοβοήθημα που παρέχει, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες συσκευές του αεροσκάφους, πληροφορίες στον χειριστή ενός αεροσκάφους για την σωστή προσέγγιση και προσγείωση στο αεροδρόμιο το οποίο διαθέτει τέτοιο ραδιοβοήθημα. Τα ILS εγκαθίστανται συνήθως σε αεροδρόμια με αυξημένη κίνηση και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στην Ελλάδα βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένα ILS στους Κρατικούς Αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ρόδου. Σκοπός του συστήματος ILS είναι να δώσει στον πιλότο ακριβείς πληροφορίες της διεύθυνσης του αεροσκάφους του ώστε να οδηγήσει το αεροσκάφος, αν είναι δυνατό και μέχρι του ακριβούς σημείου που αγγίζει το έδαφος. Η αξιοπιστία του συστήματος εξαρτάται από την αξιοπιστία των συσκευών, της ποιότητας της εγκατάστασης και των περιβαντολογικών συνθηκών (Βουνά, κτίρια, κλιματολογικές συνθήκες). Για τον λόγο αυτό πριν την εγκατάστασή του γίνεται θεωρητική μελέτη, υπολογιζομένων όλων των παραπάνω παραγόντων, οι οποίοι μετά της εγκατάσταση δεν πρέπει  να μεταβάλλονται. 

Ανάλογα με την αξιοπιστία του συστήματος το ILS κατατάσσεται σε τρείς κατηγορίες : 
Κατηγορία Ι:Επιτρέπει την ακριβή οδηγηση του αεροσκάφους μέχρι ύψους
 200 ποδών πάνω από το σημείο αναφοράς του ILS (Reference
 point). Το σημείο αναφοράς βρίσκεται περίπου 150 μέτρα
 περίπου από το σημείο επαφής του  αεροσκάφους με το έδαφος
 (touch down point). 
Κατηγορία ΙI:Επιτρέπει την ακριβή οδηγηση του αεροσκάφους μέχρι ύψους
 100 ποδών  πάνω από το σημείο αναφοράς του ILS (Reference
 point).
Κατηγορία ΙΙΙ:Επιτρέπει την ακριβή οδηγηση του αεροσκάφους μέχρι την
 επιφάνεια του διαδρόμου προσγείωσης, χωρίς ορατότητα
 στον διάδρομο προσγείωσης.


Το σύστημα του ILS περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες :

1. Εντοπιστής διαδρόμου προσγείωσης    (Localizer)

Ο εντοπιστής διαδρόμου προσγείωσης (Localizer) είναι ένας πομπός που δίνει πληροφορίες αζιμουθίου ως πρός τον άξονα (Center Line) του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου. Μαζί με τον πομπό του του καθοδηγητή τροχιάς κατολίσθησης(Glide path) μπορεί να επιτευχθεί ακριβής προσέγγιση. 
Οι κεραίες του localizer τοποθετούνται στο τέρμα του διαδρόμου (far end), στο σημείο που φαίνεται από το αεροπλάνο όταν αρχίζει να προσγειώνεται. Η εγκατάσταση της κεραίας είναι μια γραμμική σειρά κεραιών πολλών στοιχείων, με χοντρά, περιπλεγμένα στοιχεία. To Localizer εκπέμπει σε συχνότητες μεταξύ 108 και 118 MHz. 

2. Καθοδηγητής τροχιάς κατολίσθησης (Glide path) 

Ο καθοδηγητής τροχιάς κατολίσθησης είναι ένας πομπός που δίνει τις πληροφορίες της ορθής κλίσης της γωνίας ως προς το οριζόντιο επίπεδο της ευθείας κατολίσθησης του αεροσκάφους κατά την προσγείωσή του. Η γωνία είναι 30 

3. Ραδιοσημαντήρες (Marker Beacons)

Είναι δύο ή τρεις πομποί που δίνουν πληροφορίες ορθής προσέγγισης, ως σημεία ελέγχου, αν το αεροσκάφος βρίσκεται στην σωστή διεύθυνση προέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης. Στους παραπάνω σταθμούς μπορεί 

Ο κύριος Βερίγος μας εξήγησε ότι εδώ και λίγες ημέρες που έχει δημιουργηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α όπου και με τις απαραίτητες ενέργειες θα προβούν σε αντικατάσταση απο εφεδρικό ανάλογο μηχάνημα απο το αεροδρόμιο Χανίων ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ .


Συνεχίζοντας ο κύριος Βερίγος μας ανέφερε ότι σχετική ενημέρωση έχει δοθεί και στους τουρ οπερέιτορ, που αντιπροσωπεύουν τους συγκεκριμένους πελάτες - τουρίστες, αλλά και στις εταιρείες.
Θα απαιτηθεί μετά την αποκατάσταση δοκιμαστική πτήση απο αεροσκάφος της Υ.Π.Α όπου θα τσεκάρει την νυχτερινή προσέγγιση στον αερολιμένα ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ και έπειτα θα δοθεί το ΟΚ.
Χαρακτηριστικά μας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει έρθει προσωρινά στην Σητεία απο άλλη περιοχή της Ελλάδας και ότι η μόνιμη εγκατάσταση νέου μηχανήματος σε ξεχωριστό νέο χώρο με τις προδιαγραφές που απαιτούνται δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, παρά την επιμονή και τις ανάλογες ενέργειες του αερολιμενάρχη Σητείας, και αυτό  λόγω της οικονομικής κρίσης που διέπει την χώρα μας καθότι τα κονδύλια όλο και περιορίζονται. Συγκεκριμένα μας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα κοστίζει περίπου 200.000 ευρώ.
Μάλιστα στον βωμό της κρίσης που περιορίζει και δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών έπεσε και το αεροδρόμιο Σητείας δεδομένο ότι έως και σήμερα θα έπρεπε να υπάρχουν  παράλληλα μηχανήματα υποστήριξης όπως μπαταρίες ΥPS ηλεκτρογεννήτριες ΗΖ όπου θα κάλυπταν πιθανές διακοπές ρεύματος.

Περισσότερα στοιχεία για την σωστή ενημέρωση του ρεπορτάζ αντλήσαμε απο υπεύθυνο τεχνικό
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΑΜ
Οι ΝΟΤΑΜ δημιουργούνται και μεταδίδονται από κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων, υπό τις οδηγίες που καθορίζονται από το Παράρτημα 15: Υπηρεσίες Πληροφοριών Αεροναυτικής του Συνεδρίου Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (CICA). Ο όρος ΝΟΤΑΜ έγινε κοινής χρήσης (αντί του επίσημου Notice to Airmen) μετά από επικύρωση του CICA και ενεργοποιήθηκε από τις 4 Απριλίου 1947. Οι ειδοποιήσεις προς Αεροπόρους εκδίδονταν κανονικά από μια απλή έκδοση από τις αντίστοιχες αρχές της κάθε χώρας (πχ το Flight Magazine στην Αγγλία). Ένας αριθμός από βελτιώσεις και τροπολογίες στον CICA συνετέλεσαν στο πιο αυτοματοποιημένο σύστημα που υπάρχει σήμερα.
Η ΝΟΤΑΜ κατατίθεται από μια αεροπορική αρχή για να προειδοποιήσει τους πιλότους αεροσκαφών για κάθε κίνδυνο που θα συναντήσουν στην πορεία τους ή σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Η αρχή, με τη σειρά της, παρέχει ένα μέσο διάδοσης των σχετικών ΝΟΤΑΜ στους πιλότους.


Οι ΝΟΤΑΜ εκδίδονται  (και αναφέρονται) για ένα αριθμό λόγων, όπως:
 • Κίνδυνοι όπως αεροπορικές επιδείξεις, άλματα αλεξιπτωτιστών, πτήσεις χαρταετών, λέιζερ, εκτοξεύσεις πυραύλων κλπ
 • Πτήσεις σημαντικών ατόμων όπως επικεφαλής κρατών (μερικές φορές αναφέρονται ως πρωσορινές απαγορεύσεις πτήσεων, TFR)
 • Κλειστούς διαδρόμους αεροδρομίου
 • Μη λειτουργικά ραδιο-ναυπηγικά συστήματα
 • Στρατιωτικές ασκήσεις με επακόλουθους περιορισμούς σε εναέριους χώρους
 • Μη λειτουργικά φώτα σε ψηλά εμπόδια
 • Προσωρινή ανέγερση εμποδίων κοντά σε αεροδρόμια (πχ γερανοί)
 • Πέρασμα σμήνους πουλιών μέσα από εναέριο χώρο (μια ΝΟΤΑΜ σε τέτοια περίπτωση είναι γνωστή και ως BIRDTAM)
 • Κοινοποιήσεις για αεροδιαδρόμους που έχουν να κάνουν με χιόνι, πάγο και στάσιμο νερό (λέγεται και SNOWTAM)
 • Κοινοποιήσεις μιας επιχειρησιακά σημαντικής αλλαγής με ηφαιστειακή στάχτη ή μόλυνση από άλλη στάχτη (λέγεται και ASHTAM)
 • Ανακοινώσεις κινδύνου κώδικα λογισμικού σε σχετικά τμήματα εδάφους για τη μείωση συγκεκριμένων ευπαθειών
Οι αεροπορικές αρχές ανταλλάσσουν τυπικά ΝΟΤΑΜ πάνω από τα κυκλώματα του Δικτύου Σταθερών Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών
Υπάρχει ένα λογισμικό που επιτρέπει στους πιλότους να αναγνωρίζουν τις ΝΟΤΑΜ που βρίσκονται κοντά στην πορεία τους ή στον προορισμό τους.
Στην επιχείρηση πληροφοριών τεχνολογίας της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, οι C4 ΝΟΤΑΜ είναι νέες ή αναβαθμισμένες ειδοποιήσεις του AFNOI (Επιχειρησιακές Οδηγίες του Δικτύου Πολεμικής Αεροπορίας). Συχνά, αυτές οι ειδοποιήσεις χρησιμεύουν στην κατεύθυνση των διαχειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών της πολεμικής αεροπορίας στο να εγκαταστήσουν αναβαθμίσεις ασφαλείας ή στην αλλαγή της σύνθεσης των συστημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΠΗΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Κώστας Μαμουλάκης μας ενώνουν πολλά έχουμε κοινό παρονομαστή την αγάπη μας για το Μαλεβίζι.
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εκλογικού τμήματος του Νίκου Καραμανωλάκη
Με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης συναντήθηκε η Λιάνα Σταρίδα
Ξανά στο πλευρό του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού η Μαρία Τζιράκη - Παττακού
Στη Τύλισο ο Κώστας Μαμουλάκης και τα μέλη της δημοτικής παράταξης Νέοι Δρόμοι
Ο Δήμαρχος Ανωγείων Εμμανουήλ Καλλέργης ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού του

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ