Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις για επισκευή όψεων και μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων από τον Δήμο Ηρακλείου

Υπεγράφησαν σήμερα, Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου στην Λότζια δύο συμβάσεις: για την «Επισκευή όψεων Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου» και για τις «Μονώσεις Σχολικών Συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου».
Τις δύο συμβάσεις υπέγραψε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Αναστασάκης με τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών, παρουσία του αντιδημάρχου Παιδείας Γιώργου Βλαχάκη.
Στην πρώτη σύμβαση, για την επισκευή των όψεων των γυμνασίων του Δήμου Ηρακλείου, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι της τάξης των 450.000 ευρώ με τελικό ποσό σύμβασης τις 123.391 ευρώ, και θα χρηματοδοτηθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (Σ.Α.Τ.Α.).


Πρόκειται για εργασίες, μετά από μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθούν σε 6 σχολικά συγκροτήματα της πόλης. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Στην δεύτερη σύμβαση για τις μονώσεις των σχολικών συγκροτημάτων, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι της τάξης των 560.000 ευρώ με τελικό ποσό σύμβασης τις 172.815 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (Σ.Α.Τ.Α.).
Πρόκειται για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε 6 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ηρακλείου και το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 12 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τα ιστορικά Ανώγεια ............. Επίσκεψη στο χωριό Μεταξοχώρι ............. Το χωριό Πιρουνιανά ............. Επίσκεψη στο χωριό Κρουσώνας .............