Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στις αποφάσεις για τα Μεσογειακά προγράμματα συνεργασίας - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στις αποφάσεις για τα Μεσογειακά προγράμματα συνεργασίας


Ποιες είναι οι στρατηγικές της Ε.Ε. σήμερα στη Μεσόγειο; Πως εξελίσσονται τα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ χωρών στη Μεσόγειο; Πως προχωρούν οι κοινές δράσεις των Περιφερειών στη λεκάνη της Μεσογείου;  
Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που απασχόλησαν την διήμερη συνάντηση που έγινε στο Παλέρμο της Ιταλίας, κατά την οποία έγινε αναλυτική συζήτηση για όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη από την Ε.Ε. στις χώρες του Νότου. Ήταν μια διοργάνωση του προγράμματος για την Συνεργασία (NTERACT) το οποίο επικεντρώνεται στις πολιτικές και δράσεις συνεργασίας για να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας για όλες τις περιφέρειες και πόλεις στο Μεσογειακό χώρο μέσα από μια πλειάδα προγραμμάτων που υλοποιούνται. Η συγκεκριμένη, ήταν μια «συνάντηση κορυφής» σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, στην οποία η Κρήτη συμμετείχε, εκπροσωπώντας το Διακρατικό Μεσογειακό Έργο PANORAMED. Στο συγκεκριμένο έργο η Περιφέρεια Κρήτης είναι επικεφαλής σε Μεσογειακό Επίπεδο για την ανάπτυξη συνεργειών στον παράκτιο τουρισμό και την προστασία και επιτήρηση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Το σημαντικό όφελος για την Κρήτη από την συμμετοχή σε μια τέτοια συνάντηση είναι ο ενεργός ρόλος και η συμμετοχή στη διαβούλευση που γίνεται για την διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν το μέλλον στην Μεσόγειο.  
Στη συνάντηση αναλύθηκαν θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη των έργων και τις επιπλέον συνεργασίες που πρέπει να υπάρξουν για καλύτερα αποτελέσματα. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τα νέα μεγάλα προγράμματα και τις πολιτικές που αναπτύσσει η Ε.Ε. στη Μεσόγειο, όπως η πρωτοβουλία για τη Γαλάζια Ανάπτυξη για τη Δυτική Μεσόγειο (WESTMED),  η πρωτοβουλία για την έρευνα και την καινοτομία στη Γαλάζια Ανάπτυξη (BLUEMED) και το κρίσιμο έργο για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και την θαλάσσια επιτήρηση (PANORAMED) την ευθύνη του οποίου έχει η Κρήτη, αφού θα αποτελέσει μια πρώτη εφαρμογή, με στόχο να εφαρμοστεί στο μέλλον σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.


Να σημειωθεί πως η Κρήτη συμμετέχει επίσης με εκπρόσωπό της στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία  BLUEMED για την έρευνα και καινοτομία στη Γαλάζια Ανάπτυξη.
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε, παρουσιάζοντας τις δράσεις που εξελίσσονται στο νησί, η Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ελένη Χατζηγιάννη, που συντονίζει τις παραπάνω δράσεις. 

Post Top Ad

.............