Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

«Η ποιότητα ζωής στην πόλη του Ρεθύμνου» η έρευνα απο το τμήμα δημοσιογραφίας του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

-Η ελλιπής δημόσια υγεία αναδεικνύεται το μέγιστο πρόβλημα στην πόλη του Ρεθύμνου, σύμφωνα με την δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το τμήμα «Δημοσιογραφίας, Συντακτών, Ρεπόρτερ» του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου στις 22 και 23 Μαΐου του 2018.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνικές της Συνέντευξης» του β εξαμήνου σπουδών της ειδικότητας. Έγινε σε δείγμα 200 μόνιμων, ενήλικων κατοίκων του Ρεθύμνου, ανώνυμα.
Συγκεκριμένα, 22% των ερωτηθέντων απάντησε με την μικρότερη βαθμολογία, ένα (1), στην κλίμακα του δέκα, στην ερώτηση: «Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στο Ρέθυμνο?» αποδίδοντας την πιο αυστηρή κριτική τους στο εν λόγω θέμα.Το παραπάνω αποτέλεσμα απλά επιβεβαιώνει την γνωστή, εδώ και αρκετά χρόνια, γενική δυσαρέσκεια που υπάρχει στο κοινό της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου για την ποιότητα και επάρκεια των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην περιοχή.
-Ο κυκλοφοριακός συνωστισμός, η έλλειψη χώρων στάθμευσης εντός της πόλης του Ρεθύμνου, η κακή οδική συμπεριφορά, ο κακός σχεδιασμός και η φτωχή ποιότητα του οδικού δικτύου ακολουθούν στην δεύτερη θέση των θεμάτων που απασχολούν τους ντόπιους κατοίκους. Συγκεκριμένα, το 21% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το Ρέθυμνο είναι μία πόλη επιβαρυμένη κυκλοφοριακά βαθμολογώντας με ένα δέκα (10) στην κλίμακα του δέκα την επιβάρυνση, ενώ και τα πέντε παρεμφερή προβλήματα αναφέρονται στην πρώτη πεντάδα των αρνητικών σημείων αναφορικά με το Ρέθυμνο, ως πιο συχνά σε σχετική ανοικτή ερώτηση.
Ειδικά για το κυκλοφορικό, το κοινό επεσήμανε συχνά κατά την διάρκεια της έρευνας ότι «δεν θα περίμενε κανείς σε μία πόλη της κλίμακας και της έκτασης του Ρεθύμνου, να συναντήσει κανείς κυκλοφοριακό πρόβλημα!!».
-Η ελλιπής καθαριότητας της πόλης αλλά και η απουσία ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Ρεθύμνου με την Ηπειρωτική Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ισοβαθμούν στην τρίτη θέση των θεμάτων που συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα των προβλημάτων στην περιοχή.
Στην δημοσκόπηση μόνο το 20% των ερωτηθέντων βαθμολόγησε με επτά (7) την καθαριότητα της πόλης, ενώ και από τις ανοικτές ερωτήσεις προκύπτει ότι η πλειονότητα του κοινού δεν είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο της καθαριότητας.
Όσον αφορά την έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης της πόλης με τον Πειραιά, αυτό αναδεικνύεται σε γενική δυσαρέσκεια των κατοίκων, με πολλαπλούς αποδέκτες, για τους παρακάτω λόγους:


1) Το Ρέθυμνο (μαζί με τα Χανιά) είναι οι δύο περιοχές του νησιού με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα τουριστών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Όμως στην παρούσα φάση η άφιξη των ξένων επισκεπτών γίνεται μόνο μέσω του αεροδρομίου και του λιμανιού Χανίων και Ηρακλείου.
2) Είναι μία από τις μεγαλύτερες «φοιτητουπόλεις» της χώρας αφού οι σχολές ανθρωπιστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι από τις πιο δημοφιλής στην
Ελλάδα. Και στη περίπτωση αυτή, οι φοιτητές φτάνοντας στα Χανιά ή το Ηράκλειο, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις υπεραστικές συγκοινωνίες, ταξί ή κάποιο άλλο μέσο ιδιωτικής χρήσεως για να φτάσουν στο σπίτι τους στο Ρέθυμνο.
3) Η ενδοχώρα του νομού Ρεθύμνου ασχολείται επί το πλείστων με την γεωργία και την κτηνοτροφία, τα προϊόντα των οποίων πρέπει να έχουν άμεση διακίνηση προς την αγορά της κεντρικής Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Ειδικά τα νωπά κηπευτικά προϊόντα συλλέγονται λίγες μόνο ώρες πριν την επιβίβαση των φορτηγών ψυγείων στα πλοία, οπότε στην περίπτωση αυτή ακόμα και η διαφορά της μισής ώρας μετράει.
Στην Τρίτη θέση θα μπορούσε να προστεθεί και ένα ακόμα ζήτημα: Η έλλειψη επαρκών διαθέσιμων οικιών προς μίσθωση στην πόλη, λόγω υψηλής ζήτησης από τους φοιτητές. Η πόλη παρουσιάζει σχεδόν κορεσμό στο θέμα αυτό, φαινόμενο το οποίο κορυφώνεται ειδικά κάθε αρχή διδακτικού σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο. Και αυτό το στοιχείο προκύπτει από τις απαντήσεις στις ανοικτές ερωτήσεις.
Στα υπόλοιπα της δημοσκόπησης:
-Το 22% των ερωτηθέντων θεωρεί το Ρέθυμνο μία ακριβή πόλη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από σχετικά σχόλια στις ανοικτές ερωτήσεις. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι όπως όλες οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, έτσι και όλες οι πόλεις της Κρήτης θεωρούνται ακριβότερες, όσον αφορά το κόστος ζωής, από την Ηπειρωτική Ελλάδα.

-Σε ότι αφορά την ανεργία, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το κοινό πιστεύει ότι υπάρχει μία σχετική ανεργία, αφού το 17% την βαθμολογεί μόλις στο πέντε (5), το 13% το βαθμολογεί με επτά (7) ενώ ένα το 12% το βαθμολογεί με τρία (3) πάντα στην κλίμακα του δέκα.
-Όσον αφορά το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών στο Ρέθυμνο, και εκεί επικρατεί μία μεσαίας τάξης ικανοποίηση: μόνο το 19% απάντησε με πέντε (5) στην κλίμακα του δέκα. Ωστόσο στην ίδια ερώτηση ένα 10% απάντησε με ένα (1), άλλο ένα 10% απάντησε με τέσσερα (4) και ένα ακόμα 10% απάντησε με έξι (6).
-Περνώντας σε ένα άλλο τομέα, μόλις ένα 19% των ερωτηθέντων βαθμολόγησε με επτά (7), και άλλο ένα 17% βαθμολόγησε με οκτώ (8), στην κλίμακα του δέκα, την προώθηση του αθλητισμού ως τρόπου ζωής στο Ρέθυμνο. Το γεγονός αυτό συνάδει με την απουσία επαρκών αθλητικών συλλόγων και σωματείων στην πόλη ειδικά αν αυτό πρέπει να συγκριθεί με ότι υπάρχει στα γειτονικά Χανιά και στο Ηράκλειο. Κατά κοινή ομολογία, το κοινό θεωρεί ότι υπάρχει ένα δυσανάλογο- με τον πληθυσμό- κενό που πρέπει να καλυφθεί τόσο από τους δημοτικούς φορείς όσο και από ιδιώτες όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις τους στις ανοικτές ερωτήσεις.
-Αντίστοιχα, στην ερώτηση «Καλλιεργείται η οικολογική συνείδηση στην πόλη?», το κοινό απαντάει κατά 20% βαθμολογώντας με πέντε (5) και άλλο ένα 20% βαθμολογώντας με έξι (6) στην κλίμακα του δέκα. Από τα ποσοστά αυτά καταλαβαίνουμε ότι η οικολογική συνείδηση προωθείται στην πόλη μάλλον χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σχέδιο, περισσότερο σποραδικά και χάριν της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του προσωπικού ενδιαφέροντος.
-Μικρό είναι επίσης το ποσοστό των ερωτηθέντων κατοίκων που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι με τις ευκαιρίες που δίνει το Ρέθυμνο στους
κατοίκους του να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Μόλις 18% απάντησε με πέντε (5) ενώ το 16% απάντησε με οκτώ (8) πάντα στην ίδια κλίμακα.


-Η 10η ερώτηση «Θεωρείται ότι το Ρέθυμνο έχει ανθρώπινο πρόσωπο από την πλευρά των κοινωνικών σχέσεων ?» απαντήθηκε ως εξής: Ένα 20% απάντησε βαθμολογώντας με επτά (7) και ένα ακόμα 20% βαθμολογώντας με οκτώ (8), επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ικανοποιητικών ανθρώπινων σχέσεων στην πόλη. Και αυτό εξηγείται ως εξής: Το Ρέθυμνο, είναι μία πόλη μεσαίου μεγέθους για τα Ελληνικά δεδομένα. Το έντονο όμως μεσογειακό ταπεραμέντο των Κρητικών που είναι ακόμα πιο έντονο στο Ρέθυμνο, σε συνδυσμό με το γεγονός ότι οι Ρεθυμνιώτες κρατούν την παράδοση οικογενειών με πολλά μέλη τα οποία έχουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους, επιβεβαιώνει το προσθετικά μεγάλο ποσοστό των θετικών απαντήσεων.
- Στην ερώτηση «Θεωρείται ότι το Ρέθυμνο είναι μία σύγχρονη πόλη?» το κοινό απάντησε θετικά, με 23% βαθμολογώντας με επτά (7) και με ένα επιπλέον ποσοστό 21% βαθμολογώντας με έξι (6) στην κλίμακα του δέκα. Προφανώς οπότε οι Ρεθυμνιώτες, προσθετικά, θεωρούν την πόλη τους αρκετά σύγχρονη αν και παραπονιούνται, όπως έδειξε νωρίτερα η έρευνα, έντονα για τις υπηρεσίες υγείας στον δημόσιο τομέα και για την αποκοπή της πόλης από την ακτοπλοϊκή σύνδεση της με την υπόλοιπη Ελλάδα. Οξύμωρο είναι επίσης το γεγονός ότι οι κάτοικοι θεωρούν την πόλη τους αρκετά σύγχρονη την ίδια ώρα που συμφωνούν ότι ο αθλητισμός και η οικολογία δεν προωθείται αρκετά στην πόλη τους, την ίδια ώρα που δεν την θεωρούν αρκετά καθαρή, τονίζουν τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, το κακό οδικό δίκτυο, την έλλειψη χώρων στάθμευσης, τους οδηγούς με κακή οδική συμπεριφορά!!
-Στην τελευταία ερώτηση ωστόσο τα πράγματα δείχνουν να παίρνουν μία διαφορετική τροπή:
«Θα παροτρύνατε φίλους και συγγενείς σας να έρθουν και να μείνουν στο Ρέθυμνο?». Το 32% -που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας- βαθμολογεί με δέκα (10) την ερώτηση ενώ ακολουθεί ένα ποσοστό 18% με βαθμολογία εννιά (9). Πως μεταφράζονται εδώ οι αριθμοί? Προφανώς με το συναισθηματικό δέσιμο και την αποδοχή πέρα από την λογική των ερωτηθέντων με την πόλη του Ρεθύμνου. Σε πιο ελεύθερη μετάφραση θα λέγαμε ότι, «αν και το Ρέθυμνο πληγώνει τους κατοίκους του, εκείνοι εξακολουθούν να το αγαπάνε πέρα από κάθε τι!!», αφού πρπσθετικά πέντε (5) στους δέκα (10) θα ενθάρρυναν συγγενείς και φίλους να έρθουν να μείνουν στην πόλη.


Τελειώνοντας να πούμε ότι έγιναν τρεις ανοικτές ερωτήσεις.
Η πρώτη αφορούσε: «Ποια είναι τα πέντε (5) πιο θετικά σημεία του Ρεθύμνου?». Οι συνηθέστερες απαντήσεις ήταν: Παλιά πόλη,Παραλιακό Μέτωπο/Θάλασσα, Διασκέδαση, Κοντινές αποστάσεις μέσα στην πόλη, η Φορτέτσα.
Η δεύτερη αφορούσε: «Ποια είναι τα πέντε (5) πιο αρνητικά σημεία του Ρεθύμνου?». Οι συνηθέστερες απαντήσεις ήταν: Κυκλοφοριακό, Οδικό Δίκτυο/Πεζοδρόμια/Κακή Οδική Συμπεριφορά, Νοσοκομείο/Δημόσια Υγεία/ Καθαριότητα, έλλειψη Πλοίου.
Η τρίτη αφορούσε: «Αναφέρετε τα δύο (2) πράγματα που θα θέλατε να αλλάξετε στην πόλη του Ρεθύμνου?»: Κυκλοφοριακό/οδική συμπεριφορά, Νοσοκομείο/Δημόσια Υγεία, Καθαριότητα, Στάθμευση, Αλκοολ/κακή νοοτροπία-συμπεριφορά.
Τελειώνοντας την παρουσίαση και ανάλυση της έρευνας μας, θα θέλαμε να ελπίσουμε ότι οι τοπικοί φορείς αλλά και το κοινό – γιατί η ευθύνη είναι από κοινού- που θα πληροφορηθούν για την ύπαρξη της, να χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα της ως αφετηρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο Ρέθυμνο!«Λίγα λόγια για την πόλη της έρευνας: Το Ρέθυμνο»

Ρεΐθυμνα – Ρίθυμνα –Rettimo –Ρέθεμνος –Ρέθυμνο
Η προσδιοριστική κατάληξη –μνα με την προελληνικής καταγωγής, υποδηλώνει την ιστορικότητα και διαχρονικότητα της πόλης από τη προϊστορία ως σήμερα.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν την συνεχή κατοίκηση της περιοχής από τους μυκηναϊκούς χρόνους ενώ πιθανότερο θεωρείται η ύπαρξη συμπλέγματος μικρών οικισμών περιμετρικά του βουνού Βρύσινα που δημιουργούσαν την πόλη της Ρ(ε)ΐθυμνας.
Στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους, είναι γνωστή ως Ρίθυμνα ή Ρίθυ, ενώ επικρατεί ως έμβλημα της τα δύο δελφίνια, που απεικονίζονται σε πληθώρα νομισμάτων εκείνης της εποχής. Στους ελληνιστικούς χρόνους συνεχίζεται η ακμή της πόλης, ενώ βεβαιώνεται η συνέχιση της ως πόλη στους ρωμαϊκούς και πρώτους βυζαντινούς χρόνους. Σε διάφορα σημεία της σώζονται υπολείμματα της βυζαντινής οχύρωσης. Από την κατάληψη της Κρήτης από τους Σαρακηνούς (824/827) ξεπέφτει στο επίπεδο ενός μικρού χωριού ψαράδων μέχρι το 1211 και την κατάληψη της Κρήτης από τους Ενετούς όπου ανοικοδομούν την πόλη ως Rettimo στη θέση της αρχαίας Ρίθυμνας.
Η ενετική περίοδος αποτελεί άλλωστε την βάση για την οθωμανική και την σύγχρονη πόλη του Ρεθύμνου. Σε αυτή την περίοδο η πόλη οικοδομείται στα ενετικά πολεοδομικά πρότυπα. Η ακριβής διαμόρφωση της πόλης κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους δεν είναι γνωστή καθώς καταστράφηκε εξολοκλήρου κατά την διάρκεια του Δ’ βενετοτουρκικού πολέμου από τον Ουλούτζ Αλή το 1571.
Ως συνέπεια αυτού η πόλη ανοικοδομήθηκε στα αναγεννησιακά πρότυπα από τους ενετούς και τους κατοίκους της και αποφασίστηκε να χτιστεί το φρούριο της Φορτέτζας (Fortezza) που συνεχίζει να δεσπόζει στον παραλιακό λόφο της πόλης. Επίσης πολλά δημόσια κτίρια κόσμησαν την πόλη, όπως η Loggia, η κρήνη Rimondi, υδραγωγεία που τροφοδοτούσαν την πόλη με τρεχούμενο νερό και το κυριότερο το περίφημο ηλιακό ρολόι που δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Στον πνευματικό τομέα αξιόλογη ήταν η ακαδημία των Vivi που αποτέλεσε την κορύφωση της αναγεννησιακής κουλτούρας της πόλης. Δεν είναι τυχαία άλλωστε πως ο συγγραφέας της αναγεννησιακής «Ερωφίλης» Γεώργιος Χορτάτζης ήταν Ρεθυμνιώτης.
Η κατάκτηση της πόλης από του Οθωμανούς μετά από σύντομη πολιορκία το 1646, πρόσθεσε καινούργια στοιχεία στην πόλη και τον πληθυσμό της. Οι εκκλησίες μετατράπηκαν σε τζαμιά και οι μιναρέδες υψώθηκαν για να συναντήσουν τα υφιστάμενα καμπαναριά. Τα χαμάμ, οι τεκέδες και τα ¨καφασωτά’’ έδεσαν αρμονικά πάνω στις υπάρχουσες ενετικές δομές, δημιουργώντας μια κοσμοπολίτικη πόλη της ανατολικής μεσογείου.
Η περίοδος της Κρητικής Πολιτείας (1897-1912) βρίσκεται υπό την προστασία του Ρωσικού στρατού με διοικητή τον Θεόδωρο Ντε Χιοστάκ που προχώρησαν στην οικοδόμηση δημοσίων κτιρίων με νεοκλασικό ύφος τα οποία κοσμούν ακόμα την πόλη (διοικητήριο,
Συντάκτης: Ανδρουλιδάκης Γιάννης, σπουδαστής τμήματος Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Ρεθύμνου


Νοσοκομείο, γυμναστήριο κ.α. που σήμερα γνωρίζουν οι πολίτες τα γνωρίζουν με άλλα ονόματα και χρήσεις).
Από την Ένωση της Κρήτης με το Ελληνικό κράτος (Δεκέμβριος 1912) μέχρι τις πρόσφατες δεκαετίες, ιστορικά στοιχεία της πόλης καταστράφηκαν, θυσία στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού. Σε αυτό συνέβαλαν και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Η προσπάθεια ανοικοδόμησης που ακολούθησε αντικατέστησε πολλά από τα παλιά κτήρια με σύγχρονες κατασκευές που αλλοιώνουν το χαρακτήρα της πόλης. Αυτά μπορούν να εκληφθούν ως προσπάθεια εκσυγχρονισμού με βάση τα δεδομένα της τότε εποχής που προτιμούνταν το τσιμέντο και οι "ευκολίες" του από το παραδοσιακό στοιχείο. Ένα από τα πρόωρα θύματα αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε το περίφημο ηλιακό ρολόι όπου ήταν μοναδικό στο είδος του και είχε κατασκευαστεί επί Ενετοκρατίας και καταστράφηκε αμέσως μετά την Ένωση.
Αυτό που σήμερα παρουσιάζεται η νέα πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει την ανάπτυξη της από τη δεκαετία του 80 και μετά όπου συνδυάζεται με την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Αυτή η ανάπτυξη οδήγησε στην οικοδόμηση της πόλης κατά μήκος της ακτής και σε μήκος 7 χιλιομέτρων περίπου, όπου κατά κύριο λόγο βρίσκονται επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία κτλ ενώ οι κατοικίες εκτίνονται νότια σε τρεις λόφους στην νότια πλευρά της πόλης. Η αρχική οικοδομική ανάπτυξη ήταν άναρχη όπως στο σύνολο της χώρας τις δεκαετίες του 70 και 80, χωρίς ουσιαστικό ρυμοτομικό σχεδιασμό. Υπήρξε έλλειψη σύγχρονων υποδομών ενώ η καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των υπογείων αγωγών αποχέτευσης και ύδρευσης τον Οκτώβριο 90. Αυτό ανάγκασε τη δημοτική αρχή να προβεί σε καίρια έργα αντιπλημμυρικών υποδομών. Η συνεχόμενη ροή τουριστικής κίνησης όπου αθροιστικά μπορεί να αγγίζει αρκετές εκατοντάδες – χιλιάδες το χρόνο όπως και ο διπλασιασμός των μόνιμων κατοίκων του αστικού ιστού αναγκάζουν εκ των πραγμάτων τις αυτοδιοικητικές αρχές να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό και εξωραϊσμό της πόλης προσπαθώντας να παντρέψουν την ιστορία της με το σύγχρονο τρόπο ζωής.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και μετά έγινε φανερό ότι η ανάπτυξη έπρεπε να συνυπάρξει συνδυαστικά με το σεβασμό προς το περιβάλλον .Έτσι συνάμα το Ρέθυμνο προχώρησε αρχικά στην συστηματική ανακύκλωση χαρτιού γυαλιού μεταλλικών συσκευών.
Αυτό αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τις περεταίρω ενέργειες του Δήμου να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις ecofriendly.
Μερικά δείγματα από αυτά είναι η συγκέντρωση χρησιμοποιημένων λαδιών από μαγαζιά και η πώληση τους για τη μετατροπή τους σε οικοκαύσιμα .Συλλογή ρούχων για επαναχρησιμοποίηση κλπ. Αυτό είναι σημαντικό βήμα εξιχρονισμόυ με κατεύθυνση προς το περιβάλλον. Είναι κάτι που δεν αφήνει αδιάφορους τους πολίτες αλλά απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια και η επιμόρφωση τους σχετικά με αυτό.
Συντάκτης: Ανδρουλιδάκης Γιάννης, σπουδαστής τμήματος Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Ρεθύμνου


Αν και η δημοσκόπηση που ακολουθεί αναφέρει συνολικά το περιβάλλον της πόλης και δεν επικεντρώνεται στα περιβαλλοντικά προβλήματα, κατέστι φανερό την έλλειψη παιδείας που υπάρχει. Ειδικά στο κομμάτι της κυκλοφοριακής ειδικής αγωγής που συνδέεται άμεσα με την μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την επιμόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα με βαρέα μέταλλα. Αυτό μας δείχνει πόσο βαθειά ριζωμένη είναι η συνήθεια των κατοίκων να χρησιμοποιούν τα οχήματα τους και την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για την αλλαγή της νοοτροπίας και την εκπαίδευση των επερχόμενων γενεών.
Η σύγχρονη πόλη του Ρεθύμνου αποτελεί τον πυρήνα του ομώνυμου μητροπολιτικού Δήμου. Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται σε 34.300 κατοίκους (απογραφή 2011) και του δήμου σε 55.525 κατοίκους. Η ευρύτερη αστική περιοχή έχει πληθυσμό 46.879 κατοίκους ενώ στην πόλη διαμένουν σύμφωνα με τους υπολογισμούς και 10.500 ενεργοί φοιτητές.
Συντάκτης: Ανδρουλιδάκης Γιάννης, σπουδαστής τμήματος Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Ρεθύμνου
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Οι παλιοί νερόμυλοι στην περιοχή Λιναρές του χωριού Μυρσίνη
Ο Σάντολος του κοπελιού
Ο μεσημεριανός καλοκαιρινός ύπνος
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους κινηματογράφους της πόλης του Ηρακλείου
Ο ιερός ναός του Αγίου Πνεύματος στο εγκαταλελημένο χωριό Αξέντι
Οι τοίχοι έχουν την δική τους ιστορία

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ