Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Ημερίδα ενημέρωσης του Τομέα της Γνώσης της RIS3Crete στα Χανιά Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Η εναρκτήρια Ημερίδα για την ενεργοποίηση του Τομέα της Γνώσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα «Πολυχρόνης Πολυχρονίδης» του Πνευματικού Κέντρου Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 70, Χανιά).
Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων, των ενδιαφερόμενων ερευνητών και των επιχειρηματιών ώστε μέσα από την διαδικασία της διαβούλευσης και της επιχειρηματικής ανακάλυψης να καταγραφεί η τρέχουσα τάση, όσον αφορά στη δυνατότητα ενσωμάτωσης της γνώσης στην παραγωγή καινοτομίας, που θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας μετατρέποντας την ερευνητική γνώση σε επιχειρηματική γνώση και θα δημιουργεί μία νέα βιώσιμη, υγιή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα.
Στον Τομέα της Γνώσης προβλέπεται η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω διευκολύνσεων οικονομικής εκμετάλλευσης των νέων ιδεών και η στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, θα ενισχυθούν δράσεις όπως, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, η παροχή χώρου εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες/incubators), η παροχή ενισχύσεων κ.α.
Το πρόγραμμα της ημερίδας:
9.30 – 10:00            Εγγραφές
10.00 – 10.20         Χαιρετισμοί
Χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη Κρήτης
Σταύρο Αρναουτάκη
10:20 – 10:35         Πρωτοβουλίες και δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα  
Μαρία Πουλάκη, Συνεργάτης της Ειδικής Γραμματέα ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής
10:35 – 10:50         Η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»
Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη της ΕΥΔ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»
10:50 – 11:05         Έρευνα, καινοτομία και γνώση- Η οπτική του ΠΣΕΚ-Κ
Μιχάλης Καθαράκης, αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Κρήτης
11:05 – 11:20         Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης  (RIS3Crete) – Τομέας Γνώσης
Χρυσή Δασκαλάκη,  Συντονίστρια RIS3Crete / Αν. Δ/ντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Κρήτης
Κατερίνα Ρουσάκη, Συντονίστρια Τομέα Γνώσης RIS3Crete/  Στέλεχος ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κρήτης
11:20 – 11:40         Διάλειμμα 
11:40 – 11:55         Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια: Εμπειρίες και Προοπτικές 
Ευάγγελος Γρηγορούδης, Αναπλ. Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
11:55 – 12:10         Από την έρευνα στην αγορά: ευκαιρίες, προβλήματα και προοπτικές
Βασίλης Μπίνας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ινστιτούτων Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ΙΤΕ.
12:10 – 12:25         Υποδομές υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στην Κρήτη
Αρτέμης Σαϊτάκης, Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ)
12:25 – 12:40         ΘΕΑ ένα έργο του ΕΒΕΑ για το μέλλον  
Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA), Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΘΕΑ)
12:40 – 12:55         AVOEL νέα προοπτική για τη μεταποίηση
Μανόλης Λεράκης, Ιδιοκτήτης εταιρείας AVOEL
12:55 – 13:10         Χρηματοδοτικά εργαλεία και συμβουλευτική υποστήριξη προς τις ΜΜΕ
Νικόλαος Μυρτάκης, Πρόεδρος Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 
13:10 – 13:25         Καινοτόμες δράσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων – δράσεις υποστήριξης νεοφυούς  επιχειρηματικότητας
Γεώργιος Επανωμεριτάκης, Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
13:25 – 14:25         Ερωτήσεις – Συζήτηση
E-mail επικοινωνίας Τομέα Γνώσης: ris3kno@crete.gov.gr
Υπεύθυνες επικοινωνίας: Κατερίνα Ρουσάκη (συντονίστρια Τομέα Γνώσης) τηλ.  2813410171, Κατερίνα Βλασάκη (αναπλ. συντονίστρια) τηλ. 2813400350.
Iστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης:  http://ris3.crete.gov.gr

Ημερίδα ενημέρωσης του Τομέα της Γνώσης της RIS3Crete στα Χανιά Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Οι παλιοί νερόμυλοι στην περιοχή Λιναρές του χωριού Μυρσίνη
Ο Σάντολος του κοπελιού
Ο μεσημεριανός καλοκαιρινός ύπνος
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους κινηματογράφους της πόλης του Ηρακλείου
Ο ιερός ναός του Αγίου Πνεύματος στο εγκαταλελημένο χωριό Αξέντι
Οι τοίχοι έχουν την δική τους ιστορία

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ