Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Υποβλήθηκαν τέσσερις προτάσεις στο πλαίσιο του CLLD LEADER από το Δήμο Χερσονήσου

Με επιτυχία υποβλήθηκαν την περασμένη Παρασκευή, τέσσερις (4) ολοκληρωμένες προτάσεις από το Δήμο Χερσονήσου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020, υπομέτρο 19.2 «στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα», για τη χρηματοδότηση υλοποίησης των παρακάτω έργων:
1. «Ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου (Κέντρο Νεολαίας) στον οικισμό Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου» προϋπολογισμού 600.000 €,
2. «Διαμόρφωση πρώην Αγγλικανικής Εκκλησίας στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών, στο Ο.Τ. 14» προϋπολογισμού 600.000 €,
3. «Διαμόρφωση θέσης Θέας στον περιβάλλοντα χώρο του Αγίου Κωνσταντίνου, της Δ.Κ. Γουβών του Δήμου Χερσονήσου», προϋπολογισμού 177.295,00 €,
4. «Βελτίωση βατότητας μονοπατιών και σήμανσης Περιπατητικών Διαδρομών στη Δ.Ε. Μαλίων», προϋπολογισμού 105.271 €.
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, που χρηματοδοτεί πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού και ΄Αρδευσης, κ. Γιώργος Μεραμβελιωτάκης ευχαρίστησε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ειδικότερα τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Μαρία Πιταρίδη, τον αναπληρωτή προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Έργων κ. Δημοσθένη Σπυρλιδάκη, τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κ. Σταύρο Κασωτάκη, Διευθυντή Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής και την κ. Ευτυχία Ανδριανού από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου για την εξαιρετική συνεργασία και τον υπερβάλλοντα ζήλο που επέδειξαν προκειμένου να κατατεθούν έγκαιρα και με τον πλέον άρτιο τρόπο οι προτάσεις που δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο πολυτομεακό χαρακτήρα. Η συνδρομή όλων των εμπλεκομένων ήταν καίρια και πολύτιμη, ανέφερε χαρακτηριστικά.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΟΤ “GREECE 365-DAY DESTINATION - "ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη συνάντηση - Αύξηση 10,64% από τη Σκανδιναβία ............. ............. .............
ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ............. ............. .........
ΠΡΟΣΩΠΑ O πλοίαρχος Νικολάος Λιοδάκης- Ιστορίες από το μέσα Λασίθι - Ο Ιγνάτιος σμίγει τον Γιώργο ............. ............. .............
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ H ιστορία του μεγάλου λογοτέχνη - Νόστιμα σουβενίρ απο την Κρήτη - Πήρα δρόμους και σοκάκια ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........

ΤΟ ΝΕΟ SITE ΣΗΤΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

.............
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Επίσκεψη στο χωριό Ζήρος ............. Το Καρύδι του δήμου Αγίου Νικολάου ............. Το Καβούσι του δήμου Ιεράπετρας ............. Αρχάνες και η γύρω περιοχή της .............