Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Ζωγραφισμένες Ελληνικές σημαίες σε τοίχους χωριών

Κάποιοι μαθαίνουν στα παιδιά μας πως δεν επιτρέπεται να γράφουμε/ζωγραφίζουμε/βάφουμε τους τοίχους (καλή τύχη μ” αυτό, πιστεύουμε πως θα σας ακούσει… κάποτε), ενώ κάποιοι άλλοι του δίνουν έναν ολόκληρο τοίχο να εκφράσουν το ταλέντο του (υπενθυμίζοντάς τους συχνά ποιον τοίχο εννοούν γιατί ως διά μαγείας τα καλλιτεχνήματά του εμφανίζονται να στολίζουν και τους υπόλοιπους τοίχους του σπιτιού). 


ΣΙΣΙ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τα μικρά παιδιά μμεγαλώνουν όμως κάποτε... άν και κάποια παιδιά δεν μεγαλώνουν ποτέ ! και αρχίζουν συνειδητά να ζωγραφίζουν τοίχους,
Gr;affiti που κοσμούν γειτονιές και δίνουν άλλη οπτική στον εκάστοτε χώρο.
Τα γκράφιτι είναι η αναγραφή κειμένου όπως συνθημάτων ή η ζωγραφική σε επιφάνειες που συνήθως βρίσκονται σε δημόσιους χώρους (για παράδειγμα σε τοίχους). Πρωτοεμφανίστηκε την ίδια περίοδο και στα ίδια μέρη που αναπτύχθηκε το κίνημα του Χιπ χοπ, από τον ίδιο καταπιεσμένο κόσμο. Γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι αποτελεί μέρος της κουλτούρας.


ΣΦΕΝΤΥΛΙ - ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πολλοί όμως ζωγραφίζουν ελληνικές σημαίες σε σπίτια, μιας και η ανάρτηση της ελληνικής σημαίας απαγορεύεται δια νόμου  851/1978 Αρ.2 παρ. 2α Κατά την διάρκεια Εθνικού ή Δημοσίου Πένθους υπό ιδιωτών εις οικείας, καταστήματα, γραφεία, επιχειρήσεις και λοιπούς χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.
Στην παράγραφο ένα του ιδίου άρθρου αναφέρει " ότι βάση νόμου η Σημαία παραμένει καθ' εκάστην ογδόης πρωινής μέχρι της δύσεως του ηλίου σε κυβερνητικά κτήρια, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτήρια και μονάδες στρατού."Το άρθρο 3 τέλος αναφέρει για το «υποχρεωτικό της ανάρτησης της Ελληνικής Σημαίας σε δημόσια ή μη κτήρια κατά τας δημόσιας εορτάς και κατά τας επισήμους τελετάς.»Βέβαια υπάρχουν και οι ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες οι οποίες είναι, κράτηση μέχρι δύο μηνών, ή προστίμου ή και τα δύο προηγούμενα.


ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας παραθέτουμε λοιπόν 3 σπίτια - δημόσιους χώρους που οι κάτοικοι ή κάτοικος της περιοχής έχει ζωγραφίσει την ελληνική σημαία .
Α.Γ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Έτος 1927 το δράμα των παιδιών στην Σπιναλόγκα άν και ήταν υγιή
Τα κρητικά έπιπλα των σπιτιών περασμένων δεκαετιών
Το χωριό με το παράξενο όνομα που όλοι μιλούν Κρητικά αλλά κανένας δεν είναι απο την Κρήτη
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους κινηματογράφους της πόλης του Ηρακλείου
Τα Χεντέκια το σημερινό στάδιο Ελευθερίας της πόλης του Ηρακλείου
Οι προσφυγικές περιοχές του Ηρακλείου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ