«Δρομολόγια ζωής» από τον Δήμο Ηρακλείου και το ΤΕΙ Κρήτης για την προαγωγή κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

«Δρομολόγια ζωής» από τον Δήμο Ηρακλείου και το ΤΕΙ Κρήτης για την προαγωγή κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας

Σήμερα Παρασκευή 11 Μαΐου ξεκινάει το εκπαιδευτικό έργο με τίτλο:
«Δρομολόγια ζωής» - Πρόγραμμα Προαγωγής Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου και στους Γονείς των Μαθητών.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ηρακλείου και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α’βάθμιας & Β’βάθμιας Εκπαίδευσης και την Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου, μετά από Σύμβαση η οποία υπεγράφη από τους αρμόδιους, Αντιδήμαρχο Γ. Βλαχάκη και τον Αντιπρύτανη του ΤΕΙ-Κ Χρ. Φλώρο.
Θα συγκροτηθούν συνολικά δύο τμήματα εκπαίδευσης και καθένα τους θα λάβει 30 ώρες εκπαίδευσης κατανεμημένες σε εβδομαδιαία μαθήματα δύο περιόδων.
Α’ ομάδα εκπαίδευσης: 11-12 Μαΐου, 18-19 Μαΐου & 25-26 Μαΐου
Β’ ομάδα εκπαίδευσης: 01-02 Ιουνίου, 08-09 Ιουνίου & 15-16 Ιουνίου


Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι συμμετέχοντες:
* να αντιληφθούν εμφανείς καθώς και αφανείς παράγοντες που αφορούν στην διακινδύνευση κατά την οδήγηση,
* να εξοικειωθούν με την έννοια της διακινδύνευσης και να εξασκηθούν στη διαχείριση του κινδύνου και στη λήψη απόφασης σε καταστάσεις κρίσης,
* να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές αλλαγής της οδηγικής συμπεριφοράς, και
* να ενημερωθούν για τις μεθόδους σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων προαγωγής κουλτούρας οδικής ασφάλειας

Κύριες Ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος:
- Α’ Ενότητα -
“Οδήγηση και παράγοντες που την επηρεάζουν”.
• Κίνδυνος, αντίληψη κινδύνου και κουλτούρα ασφαλούς οδήγησης
• Οι γνωστικές λειτουργίες κατά την οδήγηση.
• Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και διακινδυνευμένη οδήγηση.
• Τρόπος ζωής και διακινδύνευση.
- Β’ Ενότητα -
“Αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς”.
• Μοντέλα προαγωγής της υγείας και της οδικής ασφάλειας.
• Θεωρίες και μοντέλα αλλαγής οδηγικής συμπεριφοράς.
• Γονεϊκά πρότυπα και προαγωγή της οδικής ασφάλειας.
- Γ’ Ενότητα -
“Μεθοδολογία ανάπτυξης προγραμμάτων προαγωγής της οδικής ασφάλειας”.
• Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης.
• Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων.
• Μεθοδολογία αξιολόγησης προγραμμάτων (μοντέλα, τύποι, τεχνικές).
- Δ’ Ενότητα -
“Πρακτική άσκηση στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση”.
• Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας με αξιοποίηση της προσομοίωσης οδήγησης.
• Εργαστήριο Σχεδιασμού εικοσάλεπτης μικρό-διδασκαλίας από τους εκπαιδευόμενους.
• Παρουσίαση εικοσάλεπτων μικρό-διδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και υποστήριξη.

Post Top Ad

.............