Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Ξεκίνησε το τριήμερο συνέδριο που οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης στα Χανιά

Το 30% περίπου της κρητικής γης βρίσκεται εντός των περιοχών του δίκτυου προστασίας “Φύση 2000” (Natura 2000) στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία που αποκτά η ορθολογική λειτουργία και η βιώσιμη διαχείριση του δικτύου για την Κρήτη.
Με δεδομένο ότι το δίκτυο επηρεάζει το σύνολο των τοπικών κοινωνιών του νησιού, ξεκίνησαν σή-μερα το πρωί οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου που οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, στο Κέ-ντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά, αναδεικνύοντας πως “η Κρήτη αποτελεί ένα ολο-κληρωμένο δείγμα προστατευόμενης περιοχής”, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρ-χης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Καλογερής, εξηγώντας πως “το νησί διαθέ-τει όλες τις κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών και περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους, οι οποίες όμως δέχονται μεγάλη πίεση το καλοκαίρι και πρέπει να υπάρχει η βέλτιστη διαχείριση”.


Καλωσορίζοντας τους παριστάμενους ο Αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρισε “θετική εξέλιξη” τη νέα νομοθεσία που δημιούργησε τους φορείς διαχείρισης για τις περιοχές “Natura 2000”, ένα πολύ-χρονο αίτημα των τοπικών αρχών και κοινωνιών, ενώ επεσήμανε πως εκτός από τις προβλέψεις αυ-τές στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και οι νέες πολιτικές της Ε.Ε.

“Αναδεικνύεται καθημερινά πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν έχει μόνο περιβαλλοντική α-ξία αλλά και οικονομική και κοινωνική. Αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα, διότι έχουμε περιοχές Natura που είναι μέσα σε οικισμούς, στις παρυφές αστικών κέντρων και ασκείται σημαντική οικονομική δραστηριότητα, πρωτίστως στον πρωτογενή τομέα και δευτερευόντως στον αγροτουρισμό. Οι συν-θήκες αυτές μας υποχρεώνουν να μελετήσουμε πως θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τις περιοχές αυτές και θα βοηθήσουμε τις τοπικές κοινωνίες ν’ αναπτυχθούν με σωστό τρόπο και να μείνουν οι άν-θρωποι στον τόπο τους”, δήλωσε ο κ. Καλογερής, περιγράφοντας την στόχευση του συνεδρίου ν’ αναζητήσει προτάσεις και να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα διαχείρισης του δικτύου.Στο συνέδριο το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος Χριστίνα Μπαριτάκη η οποία ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία της οργά-νωσης του συνεδρίου και μίλησε για τις θεσμικές αλλαγές που προώθησε το Υπουργείο. “Στόχος είναι η προστασία του Περιβάλλοντος για την βιώσιμη ανάπτυξη με σαφείς και κατανοητούς για όλους”, δήλωσε η Γενική Γραμματέας, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για τους φορείς Διαχείρισης
υπογράμμισε πως “ο νέος νόμος δεν άλλαξε καθόλου τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και η Δα-σική Υπηρεσία συνεχίζει να έχει τις αρμοδιότητες που είχε. 


Ο Φορέας δεν έρχεται να συγκρουστεί με άλλη Υπηρεσία, αλλά είναι σύστημα διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής οδηγίας, δηλαδή για την καλή κατάσταση και την διατήρηση των ειδών και των οικοτόπων”, διευ-κρίνισε.
Στις εργασίες του συνεδρίου παραβρέθηκαν οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Θεανώ Βρέντζου και Δημήτρης Μιχελογιάννης, Δήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, αιρετοί μετέχουν στελέχη επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων, υπηρεσιών, αλλά και ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την πα-ρουσίαση καλών πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας των περιοχών Natura.


Ξεκίνησε το τριήμερο συνέδριο που οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης στα Χανιά
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σεμινάρια IANOS 2019 - Φεστιβάλ Πολιτισμού Ηρακλείου - Φεστιβάλ Πολιτισμού Χανίων ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Επίσκεψη στο χωριό Τοπόλια ............. Επίσκεψη στο χωριό Μεταξοχώρι ............. Το χωριό Πιρουνιανά ............. Επίσκεψη στο χωριό Λούμα .............