Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Το Καπετανάκειο Ίδρυμα Αντωνίου και Βικτωρίας Καπετανάκη, προκηρύσσει την εκμίσθωση αστικών ακινήτων:

Το Καπετανάκειο Ίδρυμα Αντωνίου και Βικτωρίας Καπετανάκη, προκηρύσσει την εκμίσθωση των παρακάτω αστικών ακινήτων:
Ένα κατάστημα (με στοιχεία Νο 2), επί της οδού Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, στο    Ηράκλειο, εμβαδού ισογείου 23,98 τ.μ. με πατάρι 13,07 τ.μ.
Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι τριακόσια  ( 300 ) Ευρώ μηνιαίως.
Ένα κατάστημα (με στοιχεία Νο 3), επί της οδού Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, στο Ηράκλειο, εμβαδού ισογείου 22,30 τ.μ. με πατάρι 12,40 τ.μ.
Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι διακόσια ενενήντα  ( 290 ) Ευρώ μηνιαίως.

Ένα κατάστημα (με στοιχεία Νο 5), επί της οδού Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, στο Ηράκλειο, εμβαδού ισογείου 22,28 τ.μ. με πατάρι 12,74 τ.μ.
Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι διακόσια σαράντα ( 260 ) Ευρώ μηνιαίως.

Ένα κατάστημα (με στοιχεία Νο 6), επί της οδού Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, στο Ηράκλειο, εμβαδού ισογείου 22,28 τ.μ. με πατάρι 12,74 τ.μ.
Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι διακόσια σαράντα ( 240 ) Ευρώ μηνιαίως.

Ένα κατάστημα (με στοιχεία Νο 7), επί της οδού Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, στο Ηράκλειο, εμβαδού ισογείου 16,22 τ.μ. με πατάρι 8,60 τ.μ.
Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι διακόσια δέκα (210) Ευρώ μηνιαίως.

Ένα γραφείο β΄ ορόφου, επί της οδού Μιχελιδάκη και Βουρβάχων, στο Ηράκλειο,  εμβαδού με WC 44,95 τ.μ και δώμα 50,00 τ.μ.
Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι τριακόσια (300) ευρώ μηνιαίως.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30
Πληροφορίες: Κατερίνα Αποστολάκη :   τηλέφωνο: 2813.412412

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τα ιστορικά Ανώγεια ............. Επίσκεψη στο όμορφο χωριό Βρύσες ............. Το χωριό Πιρουνιανά ............. Επίσκεψη στο χωριό Κρουσώνας .............