Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Συνεχίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του ξυλοφάγου εντόμου η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου

Το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου συνεχίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του ξυλοφάγου εντόμου που προσβάλει το δέντρο της μουριάς. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 25 Μαΐου η υπηρεσία θα προχωρήσει – όπως επιβάλλεται για τον περιορισμό του πληθυσμού του εντόμου και την αποφυγή περαιτέρω προσβολής νέων δένδρων μουριάς ή άλλων φυτών- στην κοπή δέντρων, τα οποία έχουν προσβληθεί από το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechus chinensis (σύμφωνα με το με αριθμ.πρωτ:120535/6-10-2017 έγγραφο του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών):


• Στον ΚΑΤΣΑΜΠΑ: στα σημεία Κανάρη 7, Κανάρη 30 και Κανάρη 59.
• Στο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: στον ανισόπεδο κόμβο Κνωσσού.
Οι παραπάνω κοπές έχουν εγκριθεί με την 745/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την 82/2018 Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τα ιστορικά Ανώγεια ............. Επίσκεψη στο όμορφο χωριό Βρύσες ............. Το χωριό Πιρουνιανά ............. Επίσκεψη στο χωριό Κρουσώνας .............