Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Συζητήθηκε ο σχεδιασμός και οι δράσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Π.Ε. Λασιθίου

Το σχεδιασμό και τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύ-νων από δασικές πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου κατά τη θερινή πε-ρίοδο, αποφάσισε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λασιθίου.
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Λα-σιθίου Γιάννης Γουλιδάκης ενώ παρούσα ήταν Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Πελαγία Πετράκη.


Στο πλαίσιο της συνεδρίασης καταγράφηκαν οι ενέργειες και η ετοιμότητα κάθε Υπη-ρεσίας και Φορέα που μετέχει στην πολιτική προστασία καθώς και το συνολικό σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας με δεδομένη την μεγάλη έκταση αλλά και τα πολλά σημεία φυσικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέρο-ντος. (Σπιναλόγκα, Χρυσή, Βάι, Σελάκανο, Οροπέδιο Λασιθίου κ.α.).

«Συζητήσαμε για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των φορέων του Λασιθίου σε δρά-σεις πολιτικής προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων από πυρκαγιές ενόψει της θερινής περιόδου», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, υπογραμμί-ζοντας πως στόχος είναι να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός «για να λει-τουργήσουμε αποτελεσματικά όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα σε επίπεδο πρόλη-ψης και ετοιμότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου».


Για την αποτελεσματική συνεργασία που έχει διαμορφωθεί έκανε λόγο ο κ. Γουλιδά-κης, σημειώνοντας πως παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες των προηγούμενων ετών, «η συνεργασία έδειξε πως η συνεννόηση στην πολιτική προστασία στο Λασίθι είναι σε άριστα επίπεδα. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση επιδιώκοντας την μέγιστη αποτελεσματικότητα», τόνισε.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Στρατιωτικών Μονάδων του Λασιθίου, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμεναρχείου καθώς και της Διεύθυνσης Δασών, της Δημόσιας Υγείας και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέ-ρειας, της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κα-θώς και των Δήμων του Λασιθίου, Σαμαρείτες των Τοπικών Τμημάτων Ερυθρού Σταυρού, η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης και εθελοντικές ομάδες που λαμβάνουν μέρος στις δράσεις πρόληψης των πυρκαγιών.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σεμινάρια IANOS 2019 - Φεστιβάλ Πολιτισμού Ηρακλείου - Φεστιβάλ Πολιτισμού Χανίων ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Επίσκεψη στο χωριό Τοπόλια ............. Επίσκεψη στο χωριό Μεταξοχώρι ............. Το χωριό Πιρουνιανά ............. Επίσκεψη στο χωριό Λούμα .............