Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Επίσκεψη στο μικρό χωριό Γέννα του δήμου Γόρτυνας


Είναι ένα μικρό χωριό που βρίσκεται στον δήμο Γόρτυνας στο Νομό Ηρακλείου με μόλις 20 κατοίκους.
Ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και την γεωργία.
Πρώτη μνεία του οικισμού σε έγγραφο του 1302 του συμβολαιογράφου του Χάνδακα BenvDe Brixano. Είναι φέουδο του  Iacopus  Acotanto  ο οποίος δίνει το δικαίωμα στον Iacupus Mudacio να κτίσει μύλο στο κτήμα τους στη Gene.
Αναφέρεται από τον Fr. Barozzi το 1577 στην επαρχία Μονοφατσίου με την ονομασία Gena και από τον Καστροφύλακα το 1583 ως Giena et Vromonero με 101 κατ.! 
Στην πρώτη τούρκικη απογραφή τους 1671 αναγράφεται ως Yena και ανήκει στην  επαρχία Τεμένους με 11 χαράτσια ( 7 πλουσίων, 3 μεσαίας τάξεως και 1 πτωχών οικογενειών).
Στην απογραφή του 1875 που διενήργησε ο υποπρόξενος της Ρωσίας  Ι. Μητσοτάκης, η Γέννα αναφέρεται στην επαρχία Τεμένους και κατοικείται από 125 μουσουλμάνους  κατοίκους (25 οικογένειες). (Αλ. Ανδρικάκης, Στατιστική 1875 έτους, ένθετο εφ. ΠΑΤΡΙΣ, (Φεβρουάριος 2008)
Στην απογραφή Σταυράκη (1881) το χωριό ανήκει στο Δήμο Δαφνών και  κατοικείται μόνο από μουσουλμάνους. Συγκεκριμένα έχει 37 κατοίκους έχει (20 άρρενες και 17 θήλεις) σε 10 οικογένειες.
Το 1894 ο οικισμός κατοικείται από 10 Τουρκικές οικογένειες (Νικόστρατου Θ. Καλομενόπουλου, Κρητικά, Εν Αθήναις 1894 και ένθετο εφ. ΠΑΤΡΙΣ, (Φεβρουάριος 2008).
Το 1900 στην πρώτη απογραφή της Κρητικής Πολιτείας,  η Γέννα συνεχίζει να ανήκει στον ίδιο Δήμο και 7 μουσουλμάνους άνδρες κατοίκους.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σεμινάρια IANOS 2019 - Φεστιβάλ Πολιτισμού Ηρακλείου - Φεστιβάλ Πολιτισμού Χανίων ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Επίσκεψη στο χωριό Τοπόλια ............. Επίσκεψη στο χωριό Μεταξοχώρι ............. Το χωριό Πιρουνιανά ............. Επίσκεψη στο χωριό Λούμα .............