Η ανακοίνωση του ου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Σητείας «ο Μύσων» ια το θέμα του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς, - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Η ανακοίνωση του ου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Σητείας «ο Μύσων» ια το θέμα του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Σητείας «ο Μύσων» αφού έλαβε υπόψη  του την έγγραφη καταγγελία του αιρετού ΠΥΣΠΕ Λασιθίου, κ. Αλεξάκη Αλέξανδρου, και την απάντηση για το θέμα του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς, αποφάσισε τα εξής :

 • Στάσεις και απόψεις που καταγγέλλει ο αιρετός στρέφονται απέναντι σε κεκτημένα δικαιώματα του κλάδου
 • Είναι αναφαίρετο δικαίωμα η ενημέρωση των συναδέλφων όπως αυτό απορρέει από το ν.1264/82 κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει  να στέκεται εμπόδιο σε αυτό, που το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει.
 • Δεν τεκμαίρεται κανενός είδους απαγόρευση εισόδου των εκπροσώπων των συναδέλφων και η περιστολή της ενημέρωσης των από την κείμενη νομοθεσία που επικαλείται ο κ Τσαγκαράκης (ΠΔ 79 αρ 15 και 18, κεφ. Β, παρ.3 (ΦΕΚ 109) και τη σχετική εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/143016/Δ1/31-08-2017, κεφ. Α, παρ. 13 και κεφ. Β, παρ. 1) καθώς και η ενημέρωση της παρουσίας γίνεται στα πλαίσια της διευκόλυνσής του.
 • Αντίθετα η παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης και η απαγόρευση ενημέρωσης από εκπροσώπους ενός εργατικού σωματείου στο χώρο δουλειάς αποτελούν παραβίαση του Ν. 1264/1982 αρ. 14 περίπτωση 2ε και οι επιπτώσεις της παρεμπόδισης αυτής αναφέρονται στο αρ. 23 παρ 1. Σύμφωνα με την οποία επιφέρει σοβαρές κυρώσεις σε όποιον παρακωλύει την εν λόγω δράση
 • Σε κάθε περίπτωση ενέργειες παρεμπόδισης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, αποτελούν έκνομη πράξη και θα μας βρίσκουν απέναντι τους.
 • Συνεπώς καλούμε:
  • Το Διευθυντή του 6/θ ΔΣ Κριτσάς να επανορθώσει και να μην προβεί τούδε και στο έξης σε ανάλογες πράξεις
  • Τη ΔΟΕ να προασπιστεί τα κεκτημένα του κλάδου καταγγέλλοντας τη στάση του εν λόγω διευθυντή.
  Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος Αλεξάκης Αλέξανδρος
  Η Γεν. Γραμματέας Σαντιμπαντάκη Ελένη

Post Top Ad

.............