Μειώσεις στα οικιακά τιμολόγια από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Σητείας - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Μειώσεις στα οικιακά τιμολόγια από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Σητείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας στην συνεδρίαση της 25-1-2018 ψήφισε την τιμολογιακή πολιτική που πρότεινε η ΔΕΥΑΣ για το έτος 2018. Μια τιμολογιακή πολιτική εναρμονισμένη τόσο με την απόφαση 1751/22-5-2017 της εθνικής επιτροπής υδάτων όσο και με την πολιτική και την θέληση της Δημοτικής Αρχής να επιβραβεύει τη λελογισμένη και περιορισμένη κατανάλωση του νερού και να αποθαρρύνει την αλόγιστη και υπερβολική κατανάλωση του. Πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να εφαρμόσει την ίδια πολιτική και στην άρδευση, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τους θεσπισμένους κανόνες και νόμους για τις λεκάνες απορροής να προστατέψει τα υδατικά συστήματα της περιοχής και να εξασφαλίσει την μελλοντική επάρκεια του αγαθού που λέγεται νερό. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νέας τιμολογιακής πολιτικής είναι:
  1. Δημιουργούνται 7 κλίμακες τιμολόγησης ανάλογα με την κατανάλωση νερού.
  2. Η κατανάλωση μέχρι 24m3 ανά τρίμηνο (επαρκής για μια πενταμελή οικογένεια) έχει μείωση λογαριασμού έως και 40% και αφορά το 90% του πληθυσμού του Δήμου μας.
  3. Στις περιοχές του καποδιστριακού Δήμου Σητείας που υπήρχε η υψηλότερη τιμολόγιση, η μείωση φθάνει στο 30% για κατανάλωση έως 100m3και σε πολλές περιπτώσεις έως και 200m
  4. Λογικές αυξήσεις γίνονται στα δημοτικά διαμερίσματα που οι προηγούμενες τιμές ήταν πολύ χαμηλές (περίπου το 1/3 των τιμών της δημοτικής ενότητας Σητείας
  5. Οι ευπαθείς ομάδες, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ανάπηροι, άνεργοι, άποροι κ.λ.π. θα έχουν μείωση 50% επί των νέων τιμών.
Η σημερινή δημοτική αρχή από την ημέρα που ανέλαβε τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, αφουγκραζόμενη την δυσκολία αλλά και την αδυναμία των συμπολιτών μας να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις όχι μόνο δεν προχώρησε σε καμία αύξηση τελών, αλλά επιδιώκει και επιτυγχάνει όποτε της δίνεται η δυνατότητα, μειώσεις αυτών, όπως στην περίπτωση του τιμολογίου της ΔΕΥΑΣ.
Παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα της νέας τιμολόγησης σε σχέση με την προηγούμενη σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Σητείας.

ΝΕΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΙΜΕΣ
 1.Νέες κλίμακες κατανάλωσης και αντίστοιχες ενιαίες τιμές χρέωσης ανά     κυβικό μέτρο νερού για όλες τις ζώνες (Α), (Β), (Γ), (Δ) & (Ε) όπως πλέον    ορίζονται :
1η κλίμακα κατανάλωσης :      0 – 12 (m3)     τιμή  0,26 €/m3
2η κλίμακα κατανάλωσης :    13 – 24 (m3)     τιμή  0,34 €/m3
3η κλίμακα κατανάλωσης :    25 – 51 (m3)     τιμή  0,44 €/m3
4η κλίμακα κατανάλωσης :    52 – 81 (m3)     τιμή  0,54 €/m3
5η κλίμακα κατανάλωσης :    82 – 120 (m3)   τιμή  0,96 €/m3
6η κλίμακα κατανάλωσης :  121 – 200 (m3)   τιμή  1,60 €/m3
7η κλίμακα κατανάλωσης :  201 (m3) & άνω   τιμή  2,40 €/m3
2.Νέες κλίμακες καταναλισκομένου νερού, για το τέλος χρήσης υπονόμου με χρήση βιολογικού, και οι αντίστοιχες ενιαίες τιμές χρέωσης ανά κυβικό μέτρο καταναλισκομένου νερού για τη ζώνη (Α) και για τις Τοπικές Κοινότητες Παλαικάστρου και Πισκοκεφάλου :
1η κλίμακα καταναλισκομένου νερού :  0 – 24 (m3)       τιμή  0,50 €/m3
2η κλίμακα καταναλισκομένου νερού : 25 – 51 (m3)      τιμή  0,60 €/m3
3η κλίμακα καταναλισκομένου νερού : 51 (m3) & άνω    τιμή  0,80 €/m3
3.Νέες κλίμακες καταναλισκομένου νερού, για το τέλος χρήσης υπονόμου με χρήση βιολογικού, και οι αντίστοιχες ενιαίες τιμές χρέωσης ανά κυβικό μέτρο καταναλισκομένου νερού για τις ζώνες (Β), (Γ), (Δ) & (Ε) του Δήμου Σητείας :
1η κλίμακα καταναλισκομένου νερού :  0 – 24 (m3)       τιμή  0,26 €/m3
2η κλίμακα καταναλισκομένου νερού : 25 – 51 (m3)      τιμή  0,30 €/m3
3η κλίμακα καταναλισκομένου νερού : 51 (m3) & άνω   τιμή  0,40 €/m3


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΖΩΝΗ (Α) ΣΗΤΕΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 12 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
21.23€                      31.95€                    -10.72€ (-33.6%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (2) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 24 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
33.63€                      51.35€                    -17.72€ (-34.5%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (3) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 50 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
66.02€                      100.42€                   -34.40€ (-34.3%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (4) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 100 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
152.22€                    212.40€                    -60.18€ (-28.3%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (5) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 200 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
417.03€                    479.64€                    -62.61€ (-13.1%)

ΖΩΝΗ (Β) ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 12 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
17.56€                      29.37€                    -11.81€ (-40.2%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (2) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 24 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
25.89€                      44.15€                    -18.26€ (-41.4%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (3) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 50 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
48.49€                      83.24€                   -34.75€ (-41.7%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (4) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 100 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
112.08€                    175.80€                    -63.72€ (-36.2%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (5) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 200 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
328.02€                    386.00€                    -57.98€ (-15.0%)

ΖΩΝΗ (Γ) ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΛΕΥΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 12 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
17.56€                      25.79€                    -8.23€ (-31.9%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (2) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 24 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
25.89€                      30.94€                    -5.05€ (-16.3%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (3) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 50 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
48.49€                      42.10€                                           +6.39€ (+15.2%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (4) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 100 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
112.08€                    63.57€                                          +48.51€ (+76.3%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (5) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 200 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
328.02€                    135.44€                                     +192.58€ (+142.2%)


ΖΩΝΗ (Δ) ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΙΤΑΝΟΥ (ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 12 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
17.56€                      15.65€                                           +1.91€ (+12.2%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (2) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 24 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
25.89€                      21.83€                                           +4.06€ (+18.6%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (3) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 50 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
48.49€                      42.10€                                           +6.39€ (+15.2%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (4) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 100 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
112.08€                    63.57€                                          +48.51€ (+76.3%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (5) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 200 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
328.02€                    135.44€                                     +192.58€ (+142.2%)ΖΩΝΗ (Ε) ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΑΝΑΛΥΨΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 12 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
17.56€                      22.51€                    -4.95€ (-22.0%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (2) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 24 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
25.89€                      25.63€                                           +0.26€ (+1.0%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (3) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 50 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
48.49€                      32.39€                                          +16.10€ (+49.7%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (4) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 100 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
112.08€                    50.08€                                        +62.00€ (+123.8%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (5) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 200 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
328.02€                    112.23€                                     +215.79€ (+192.3%)


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 12 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
21.23€                      29.37€                    -8.14€ (-27.7%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (2) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 24 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
33.63€                      44.15€                    -10.52€ (-23.8%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (3) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 50 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
66.02€                      83.24€                   -17.22€ (-20.7%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (4) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 100 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
152.22€                    175.80€                    -23.58€ (-13.4%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (5) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 200 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
417.03€                    386.00€                                          +31.03€ (+8.0%)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 12 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
21.23€                      15.65€                                           +5.58€ (+35.7%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (2) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 24 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
33.63€                      21.83€                                           +11.8€ (+54.1%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (3) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 50 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
66.02€                      35.22€                                          +30.80€ (+87.5%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (4) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 100 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
152.22€                    73.33€                                        +78.89€ (+107.6%)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (5) :  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 200 (m3) ΜΕ ΑΠΟΧ. & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018               ΕΤΟΣ 2017              ΜΕΙΩΣΗ         ή         ΑΥΞΗΣΗ
417.03€                    155.73€                                      +261.3€ (+167.8%)

Post Top Ad

.............