Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Η θέση - απάντηση της «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.»στα γεγονότα των τελευταίων ημερών

Η εταιρεία «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.» σε αποκατάσταση της αλήθειας, δηλώνει ότι είναι απολύτως σίγουρη για τη νομική, ουσιαστική και ηθική βασιμότητα και ορθότητα των αποφάσεων και ενεργειών της. Οι θέσεις της δεν συνίστανται σε παράνομα, ανήθικα και άνευ ουσίας και περιεχομένου λογύδρια και δήθεν μεμονωμένες ή συλλογικές «υπέρ δικαίου» ενέργειες, όπως αυτά που οργανωμένα και συντονισμένα κατατείνουν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της, με σκοπό τη διαχειριστική, οικονομική και εμπορική υποταγή της σε ταγούς ιδίων συμφερόντων.

Κύκλοι συμφερόντων με ενεργούς συμμετόχους ανθρώπους που προβάλλουν εαυτούς ως «υπέρτατους υπερασπιστές» του «Δικαίου» και των συμφερόντων της εταιρείας μας και των μετόχων της και συμμετείχαν έως πρότινος στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, επιχειρούν να εξαπατήσουν, να παραπείσουν και να οικειοποιηθούν τη δράση και άλλων ατόμων ή φορέων, οι οποίοι χωρίς να έχουν οποιαδήποτε γνώση περί των πραγμάτων, προκαλούν και αυτοί με τη δράση τους ανυπολόγιστη υλική ζημία και ηθική βλάβη στην εταιρεία μας. Δικαιώματα και αξιώσεις, φυσικά, για τα οποία η εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται, όσον αφορά τόσο στο ποινικό όσο και στο αστικό σκέλος και περιεχόμενό τους.
Προς διαμόρφωση δικής σας άποψης, επί ενός ζητήματος που αφορά αμιγώς στη διαχείριση και μόνον μιας ανώνυμης εταιρείας, πλην όμως επιχειρείται παραπλανητικά να αναχθεί σε πρωτεύον κοινωνικό θέμα, η εταιρεία μας θέτει υπόψη σας, μερικά μόνο από τα γεγονότα των τελευταία ημερών:
31.05.2017
Η Διοίκηση της εταιρείας ανακαλύπτει ότι στις 22.05.2017 πραγματοποιήθηκαν χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, γνώση, έγκριση και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας τρεις προσλήψεις. Οι προσλήψεις αυτές έγιναν από τον τότε Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και με μόνη την υπογραφή του, χωρίς να τηρηθεί ο νόμιμος τύπος. Σε αποκατάσταση της νομιμότητας, αλλά και της εσωτερικής εννόμου τάξης στην εταιρεία, η εταιρεία προχωρεί στην καταγγελία τους, αφού είχαν γίνει οι σχετικές διοικητικές ανακοινώσεις και η απόλυση συνιστούσε νομικά μονόδρομο.

31.05.2017
Οι εργαζόμενοι της εταιρείας αποφασίζουν, με δική τους ατομική και συλλογική απόφαση, ότι πρέπει να «συμπαρασταθούν» στους απολυθέντες. Χωρίς νόμιμη αιτία οι εργαζόμενοι δεν ξεκινούν καν να εργάζονται και παράνομα εγκαταλείπουν τις θέσεις εργασίας τους και τον χώρο εργασίας τους στην Ιερά Μονή Τοπλού και μεταβαίνουν στη Σητεία για να «ζητήσουν το λόγο» από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ένας εκ των απολυθέντων επιβεβαιώνει τα ανωτέρω, δηλώνοντας χαρακτηριστικά, σε video που είναι ανηρτημένο στο youtube και κυκλοφόρησε ευρέως, ότι η εταιρεία είναι σήμερα κλειστή.

31.05.2017
Την ίδια ημέρα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η αποστολή ενός φορτηγού εμπορευμάτων στον πελάτη μας στη Γερμανία, μέσω του οποίου εδώ και χρόνια διακινείται, κατ’ επιλογή της έως πρότινος διοίκησης της εταιρείας, το 95% των εμπορευμάτων της εταιρείας. Οι υπάλληλοι με δική τους πρωτοβουλία, αντισυμβατικά και παράνομα, αγνοώντας πλήρως τα συμφέροντα της εταιρείας και με πλήρη γνώση της ζημίας που προκαλούν, αποφασίζουν και ενημερώνουν την εταιρεία μεταφορών να μην αποστείλει φορτηγό για φόρτωση. Ήδη η παράδοση αυτή των εμπορευμάτων κατέστη εκπρόθεσμη και είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο πελάτης της εταιρείας στη Γερμανία θα επιβάλει ποινή για την καθυστέρηση της παράδοσης. Η εταιρεία ζημιώνεται οικονομικά και ηθικά έναντι του πελάτη της και της αγοράς.

01.06.2017
 Για δεύτερη συνεχή ημέρα, οι εργαζόμενοι με κοινή τους απόφαση και ευθύνη αποφασίζουν να μην εργαστούν. Η εταιρεία προβαίνει σε τρεις απολύσεις για λόγους που αφορούν, μεταξύ άλλων, ποινικά κολάσιμες ενέργειες, για τις οποίες έχουν ήδη κατατεθεί από την εταιρεία εγκλήσεις κατά δύο εξ αυτών. Η εταιρεία επιβεβαιώνεται ως προς τις επιλογές της, καθώς με δηλώσεις τους που είναι ανηρτημένες στο youtube και κυκλοφόρησαν ευρέως, καταφέρονται κατά της Διοίκησης και της ίδιας της εταιρείας.

01.06.2017
Επιδίδεται στους εργαζομένους, που κατά τη χθεσινή ημέρα προέβησαν σε παράνομη εγκατάλειψη από τη θέση τους και παράνομη αποχή και άρνηση παροχής της εργασίας τους, εξώδικη επιστολή, με την οποία, μεταξύ άλλων, τους επισημαίνεται η σημασία των ενεργειών τους, η ζημία που προκαλούν με την παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά τους στην εταιρεία και η ζημία που θα προκαλούνταν σε αυτήν από τη συνέχιση της παράνομης αποχής τους. Με την ίδια επιστολή, οι εργαζόμενοι καλούνται, ενόψει και των ανωτέρω, να επιστρέψουν άμεσα στις θέσεις τους να εργαστούν κανονικά, άλλως θα θεωρηθούν, όπως ο νόμος προβλέπει, ότι αποχώρησαν οικειοθελώς και ότι η σύμβαση εργασίας τους θα έχει καταγγελθεί με δική τους υπαιτιότητα και ευθύνη.

01.06.2017
 Είναι γνωστό στους εργαζόμενους και τους το υπενθυμίζει η Διοίκηση ότι έως και την 02.06.2017, θα πρέπει να έχουν παραδοθεί άλλα δύο φορτηγά εμπορευμάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη συσκευαστεί, καθώς λόγω της παράνομης αποχής από την εργασία, η παραγωγή και εμφιάλωση έχει μείνει πίσω. Οι εργαζόμενοι αγνοούν πλήρως την εταιρεία και αρνούνται να εργαστούν. Επιπλέον, οργανώνουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Σητείας, επικαλούνται τη συνδρομή του Εργατικού Κέντρου και κομματικών φορέων και επικαλούνται τη συνδρομή του Δημάρχου.

01.06.2017
 Θορυβημένη από την άρτια συντονισμένη και οργανωμένη από κάθε άποψη στάση των εργαζομένων κατά και σε βάρος της εταιρείας, η Διοίκηση φοβάται δολιοφθορά στις εγκαταστάσεις της. Προσλαμβάνει εταιρεία φύλαξης, την οποία τοποθετεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αμέσως μετά την αποχώρηση των εργαζομένων, προκειμένου να μεταβούν στη Σητεία και να λάβουν μέρος στο συλλαλητήριο. Η εταιρεία φύλαξης διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι, καθ’ όλο το διάστημα των δύο ημερών, διέκοψαν την παροχή ρεύματος στο σύστημα καμερών ασφαλείας. Οι φόβοι της εταιρείας για δολιοφθορά ενισχύονται. Ενημερώνεται σχετικά η Αστυνομία. Πλέον τίθεται βάσιμο και ουσιαστικό θέμα εμπιστοσύνης: Το ερώτημα, γιατί οι εργαζόμενοι προέβησαν σε διακοπή του ρεύματος στο σύστημα καμερών ασφαλείας, είναι καίριο και παραμένει αναπάντητο.

02.06.2017
Από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι ουδέποτε παρείχαν την εργασία τους, αλλά συνειδητά και πλέον με πλήρη επίγνωση της νομικής συνέπειας της παράνομης συμπεριφοράς τους, απείχαν εκουσίως από αυτήν για συνεχή δεύτερη ημέρα και παρά την εξώδικη επιστολή της εταιρείας μας, θεωρούνται εκ του νόμου οικειοθελώς και με δική τους υπαιτιότητα και ευθύνη αποχωρήσαντες, κοινώς παραιτηθέντες. Με έντονο το φόβο δολιοφθοράς, τους απαγορεύεται η είσοδος στην εταιρεία και τους γνωστοποιείται ότι πλέον έχει επέλθει η κατά νόμο συνέπεια της παράνομης συμπεριφοράς τους. Παραμένουν στο χώρο έξω της εταιρείας και καλούν τον Επόπτη Εργασίας.

02.06.2017
Ήδη επιστολές από τον πελάτη της στη Γερμανία κάνουν λόγο για επιβολή ποινών από την καθυστερημένη ή τη μη παράδοση των εμπορευμάτων. Πλέον η εταιρεία πρέπει να αποφασίσει αν θα λειτουργήσει ή θα κλείσει. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι διατεθειμένη να υποκύψει σε «εκβιασμούς».

03.06.2017
Οι εργαζόμενοι, μέσω δικηγόρου τους και σε συνάντηση με τη Διοίκηση, απαιτούν την επιστροφή τους στην εργασία, με τις παλιές τους συμβάσεις, κάτι που ούτως ή άλλως δεν είναι νομικά εφικτό. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι:
που προκάλεσαν υλική ζημία και ηθική βλάβη στην εταιρεία,
που διέκοψαν το ρεύμα στις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης,
που εξέφρασαν κατηγορίες κατά της εταιρείας για κακοδιοίκηση,
που οργάνωσαν συλλαλητήρια,
που υπέβαλλαν την εταιρεία στην επίσκεψη και τον έλεγχο του Επόπτη Εργασίας,
που ζήτησαν και πέτυχαν την «επέμβαση» του Εργατικού Κέντρου,
που «προκηρύσσουν» παράνομες απεργίες και διακοπή των εργασιών της εταιρείας.

05.06.2017
Η εταιρεία συνειδητοποιεί ότι προκειμένου να λειτουργήσει, έστω και με μία γραμμή παραγωγής, καθίσταται αναγκαία η πρόσληψη νέου προσωπικού, ώστε να διασωθούν, έστω εκπρόθεσμα και κατά το δυνατόν, οι παραγγελίες και οι συμβάσεις της εταιρείας με τον πελάτη της στη Γερμανία. Η μία γραμμή παραγωγής λειτουργεί.

05.06.2017
Οι πρώην εργαζόμενοι συγκεντρώνονται έξω από την εταιρεία. Διαδηλώνουν, με τη συμμετοχή του Κ.Κ.Ε. και ενός βουλευτή Κ.Κ.Ε. του Νομού Ηρακλείου, φωνάζουν συνθήματα και εκτοξεύουν απειλές κατά των ήδη εργαζομένων της εταιρείας μας, στους οποίους καλλιεργούν έντονα αισθήματα φόβου κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής τους. Τελικά, ένας εκ των νέων υπαλλήλων υποκύπτει ψυχολογικά και υποχρεώνεται υπό το βάρος των απειλών σε παραίτηση, ήδη από την πρώτη ημέρα της σύμβασης εργασίας του. Οι εργαζόμενοι αποκαλύπτουν το μέγεθος της εργατικής τους αλληλεγγύης, στέλνοντας στην ανεργία έναν άνθρωπο που μόλις είχε βρει δουλειά!!! Ουδείς εκ των αναφερόμενων στο παρόν «μαχητών του Δικαίου» υπερασπίστηκε το δικαίωμα αυτού του ανθρώπου στην εργασία!!!

05.06.2017
Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Εμμανουήλ Αϊβαλιώτης, ο οποίος αποτέλεσε αντικείμενο εκθειασμού από κάποιους από τους εργαζομένους στις ίδιες δηλώσεις τους όπου καταφέρονταν κατά της εταιρείας και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο youtube και έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, επιστρέφει από 10ήμερη άδεια αναψυχής, κατά την οποία είχε μεταβεί στη Γερμανία. Μάλιστα, είχε υποσχεθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτής θα «έκλεινε» μια ανταγωνιστική εταιρεία που είχε ο ίδιος ιδρύσει. Στη ίδρυση δε της εταιρείας αυτής, ο κ. Αϊβαλιώτης είχε προβεί παρά την κατηγορηματική αντίθεση της προηγούμενης της ίδρυσης και αρνητική επί του θέματος αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. Καταφέρεται κατά της νέας Διοίκησης της εταιρείας, εξυβρίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεβαντάκη και αποχωρείΤο ερώτημα, αν τελικά έκλεισε την ανταγωνιστική εταιρεία του στη Γερμανία, παραμένει αναπάντητο.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Εργατικό Κέντρο, οι αντίστοιχοι δημοσιογράφοι και υπεύθυνοι διαχειριστές δημοσιογραφικών ή/και πάσης φύσεως ενημερωτικών ιστοσελίδων, ηλεκτρονικού ή/και έντυπου τύπου, Μ.Μ.Ε. ή/και πάσης φύσεως διαύλων ενημέρωσης, το κλιμάκιο του Κ.Κ.Ε. και ο βουλευτής του Κ.Κ.Ε. Νομού Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Συντυχάκης, δεν γνώριζαν ακριβώς τα πράγματα, παρά μόνον όσα επιλεκτικά, παραπειστικά, παράνομα και παραπλανητικά τους είχαν εκθέσει οι εργαζόμενοι ή/και οποιαδήποτε άλλη πηγή. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι οι παραπάνω δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να επιβάλουν την άποψή τους επί θεμάτων διαχείρισης και εμπορικής πολιτικής μιας εταιρείας, που βάλλεται σφόδρα επιχειρηματικά και ανταγωνιστικά. Ωστόσο, μετά και τη διατύπωση της αλήθειας από την εταιρεία μας, η δικαιολογία αυτή δεν υπάρχει πλέον. Μετά ταύτα, τους καλούμε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημοσίευση του παρόντος, να ανασκευάσουν εγγράφως και δια του τύπου όσες αρνητικές δηλώσεις έχουν κάνει κατά της εταιρείας ή προσώπων της Διοίκησης, δεδομένου ότι αυτές τυγχάνουν αναληθείς, και καταλήγουν συκοφαντικές και συκοφαντικά δυσφημιστικές κατά της εταιρείας μας, πλήττοντας το κύρος και την εμπορική και συναλλακτική της εικόνα και πίστη, άλλως η εταιρεία μας επιφυλάσσεται όπως ασκήσει όσα δικαιώματα και αξιώσεις της παρέχει ο νόμος.
Η παράθεση των ανωτέρω, γίνεται σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθεί, έστω και κατ’ αρχάς, ποιοι είναι που υπερασπίζονται τα συμφέρονται της εταιρείας και ποιοι καταφέρονται, με λέξεις και πράξεις, κατ’ αυτών. Το τι τελικά θα πετύχουν με τις πάσης φύσεως πιέσεις και «εκβιασμούς» δεν είναι ούτε κατ’ αρχάς ούτε τελικά γνωστό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρείας, που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης και της στήριξης της απόλυτης της πλειοψηφίας των μετόχων είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει τα περιθώρια που της παρέχει ο νόμος για την προάσπιση και προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων της εταιρείας και να μην επιτρέψει επ’ ουδενί την επιβουλή και βλάβη τους από κανέναν. Η απόλυτη νομιμότητα και ηθική αποτελεί τη μόνη επιλογή και κατεύθυνσή μας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.»
ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ............. ............. .............
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Το πηγάδι στο χωριό Θραψανό - Πεζοπορία στο φαράγγι του Ρίχτη - Η Μονή Τζαγκαρόλων ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

4 μουσικοί στο γλέντι του 15 Άυγουστου 2018 ............. Στο Παρασπόρι του δήμου Σητείας

ΤΟ ΝΕΟ SITE ΣΗΤΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

.............
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Το παραδοσιακό χωριό Δράπανος ............. Το χωριό Άγιος Θωμάς ............. Το χωριό Κεφαλάς Αποκορώνου .............

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........