Απαγόρευση πτήσεων drone πάνω από περιοχές Natura - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Απαγόρευση πτήσεων drone πάνω από περιοχές Natura

H διεύθυνση δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει ότι επειδή έχει αναπτυχθεί ως τεχνολογία και διευρυνθεί ως επαγγελματική ενασχόληση η πραγματοποίηση πτήσεων μη επανδρωμένων συσκευών – αεροσκαφών (UAS) καταγραφής εικόνας και ήχου η αρμόδια Υπηρεσία -ΥΠΑ- θέσπισε κανονισμό πτήσεων.
Με την υπ αριθμ Δ/ΥΠΑ/21860/1422/16 απόφαση του Δκτη της ΥΠΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (3152Β/2016) ορίσθηκαν προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση της  δραστηριότητας αυτής.


Σε ότι αφορά την Δασική Υπηρεσία, που προστατεύει τις περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας και κυρίως αυτές υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, προβλέπεται απαγόρευση πτήσεων, στο άρθρο 19 παράγραφος 3.
Αυτό σημαίνει ότι στο εξής, η απαγόρευση ισχύει από την ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης την 01/01/2017, καμία πτήση δεν είναι επιτρεπτή για κανένα λόγο πλην των προβλεπόμενων και υπό την προβλεπόμενη διαδικασία, αδειοδότησης στις περιοχές Natura.
Τα αρμόδια Υλωρικά όργανα της Δνσης Δασών θα είναι αυτά που θα ελέγχουν την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης.

Post Top Ad

.............