ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ


Την εξασφάλιση τριετούς χρηματοδότησης για την σύσταση μιας νέας κοινωνικής δομής, του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» διεκδίκησε και πέτυχε ο Δήμος Χερσονήσου από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Η νέα κοινωνική δομή φέρει τον τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» και θεσμοθετήθηκε με το ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) & την ΚΥΑ Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.14435/1135/29-3-2016 (ΦΕΚ 854 Α΄) . Αποτελεί καινοτόμα (νέα) δομή που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά & επικουρικά των υφιστάμενων κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Χερσονήσου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες όλων των κατοίκων του δήμου Χερσονήσου, με προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.


Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» (ή αλλιώς One stop Shop) αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του εντός των επομένων μηνών και θα στεγαστεί σε κατάλληλο διακριτό χώρο, πλησίον του υφιστάμενου Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, εντός των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Λιμ. Χερσονήσου. Θα είναι προσβάσιμο σε όλες τις κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένου των ΑμΕΑ καθώς έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία μέτρα για την ανεμπόδιστη πρόσβαση και μετακίνησή τους εντός και εκτός κτιρίου.

Στο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» θα γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση και ένταξή τους (ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ). Συγχρόνως στο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» θα γίνεται υποδοχή των αιτήσεων για το ΤΕΒΑ, το ΕΕΕ, και την ανθρωπιστική βοήθεια.
Πρόκειται να στελεχωθεί από κοινωνικούς επιστήμονες που θα προσληφθούν σε συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ άμεσα, με τις διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ για τις προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ για συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, με όρους ΑΣΕΠ.
Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» αποσκοπεί να αποτελέσει τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου
Συγκεκριμένα θα παρέχει πληροφόρηση, θα συνεργάζεται και θα παραπέμπει σε
> προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά για την ένταξη των πολιτών σε αυτά
> δομές και υπηρεσίες στα όρια του Δήμου (π.χ. ξενώνες, υπνωτήρια, Δομές ΑμεΑ κ.λπ)
> φορείς και υπηρεσίες απασχόλησης
> φορείς εφαρμογής προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ
> τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.


Σκοπός του ΚΚ Δήμου Χερσονήσου είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και η διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης μέσα από δράσεις που δυνητικά θα λειτουργήσουν, όπως
> η Γενική συμβουλευτική υποστήριξη για επαγγελματικό προσανατολισμό και δυνατότητες αγοράς εργασίας,
> η Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες ,
> οι Δράσεις μαθησιακής στήριξης παιδιών,
> οι Εκδηλώσεις επιμορφωτικού, επικοινωνιακού και κοινωνικού περιεχομένου για ενεργοποίηση των πολιτών, τοπική ανάπτυξη, αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων,
> οι μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη ειδικών κατηγοριών πληθυσμού,
> οι δράσεις ενημέρωσης για θέματα νομικού χαρακτήρα (παρεχόμενες δυνατότητες, αρμόδια όργανα, διαδικασίες κ.λπ.),
> η διανομή βασικών αγαθών όπου δεν υπάρχουν κοινωνικά παντοπωλεία και
> η ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού
Την Δευτέρα 5/12/2016 ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε, την ένταξη της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου»» στο Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 στο πλαίσιο του άξονας προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας στην Κρήτη» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 116.640,00 € από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικό Ταμείου (ΕΚΤ).
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Γιάννης Μαστοράκης, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την ένταξη του έργου, τόνισε τη σημαντικότητα που αναμένεται να έχει η δημιουργία της καινοτόμας αυτής δομής, ως δίκτυο κοινωνικής προστασίας για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, καθώς έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια την κοινωνία μας. Παράλληλα δεν παρέλειψε να τονίσει ότι, δράσεις, που έχουν στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής φτώχειας, αποτελούσαν και αποτελούν προτεραιότητα της παρούσας δημοτικής αρχής και βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Δήμου Χερσονήσου, καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον κο Αρναουτάκη για την καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης με την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης και υποστήριξης που επιδεικνύει, σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που υλοποιούνται από τις Τοπικές Αρχές, με γνώμονα πάντα το συνάνθρωπό μας ενώ ομοίως εκφράστηκε και προς τις κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου που συνέβαλλαν ενώνοντας τις δυνάμεις τους στην κοινή προσπάθεια που καταβλήθηκε με απώτερο σκοπό την στήριξη και ανακούφιση των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας . Δεσμεύτηκε δε για την συνεχή προσπάθεια της παρούσας δημοτικής αρχής προς την κοινωνική υποστήριξη των συμπολιτών μας, με την ικανοποίηση περισσότερων αναγκών και ποιοτικότερων υπηρεσιών, έχοντας ως σύμμαχο το σύνολο της κοινωνίας, εφαρμόζοντας τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής και της Αλληλεγγύης.

Post Top Ad

.............