Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση απο τον Οργανισμό λιμένος Ηρακλείου

Πληροφορηθήκαμε από τα τοπικά ΜΜΕ το περιεχόμενο δημοσιευθείσας επιστολής του μέλους του ΔΣ της ΟΛΗ Α.Ε, κ. Γιάννη Παπαδάκη, η οποία απευθυνόταν στον Πρωθυπουργό, αλλά λόγω της ματαίωσης της επίσκεψης του στον Οργανισμό δεν του παραδόθηκε και ο συντάκτης της έκρινε σκόπιμο να την δημοσιοποιήσει. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ στις 23/12/2016, όπου συζητήθηκε το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και στα πλαίσια πληροφόρησης των πολιτών, σας ενημερώνουμε τα εξής:


1. Η φωτιά, στο ιδιωτικό μικρό σκάφος, οφείλεται μάλλον, όπως φαίνεται από τα έως ως τώρα δεδομένα, σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Γερμανού ιδιοκτήτη του. Η φωτιά, παρά τις δυσκολίες, κατασβήστηκε με επιτυχία, δεν έλαβε διαστάσεις, ούτε απειλήθηκαν ζωές και περιουσίες. Επίσης αξίζει να τονιστεί, ως προς την εκβάθυνση του λιμανιού, που εκκρεμούσε από το 1995, ότι ήδη προχωρά από την παρούσα Διοίκηση ο σχετικός διαγωνισμός και θα ολοκληρωθεί πριν την λήξη του έτους η κατακύρωση του έργου σε ανάδοχο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο λιμάνι μας με την εκτέλεση του έργου.
2. Το λιμάνι διαθέτει πολλά παλιά κτίρια που μένουν ερειπωμένα, αναξιοποίητα εδώ και δεκαετίες. Προφανώς μέσα σε ένα χρόνο η νέα Διοίκηση δεν μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Άλλωστε το master plan (προγραμματικό σχέδιο) του λιμανιού κατά το τμήμα που αφορά στους πολεοδομικούς όρους δόμησης και χρήσεων γης για την χερσαία ζώνη, έχει ήδη ακυρωθεί με την 716/2015 απόφαση του ΣτΕ και για το λόγο αυτό κωλύεται η έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας. Ήδη η σημερινή Διοίκηση επικαιροποίησε το προγραμματικό σχέδιο με τις σχετικές αναγκαίες προσαρμογές.
Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί ότι κανένα κτίριο στο λιμάνι δεν διαθέτει οικοδομική άδεια. Ως προς τα μεν προϋφιστάμενα του 1955 κτίρια δεν συντρέχει πρόβλημα, καθώς θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα από τη νομοθεσία, για τα δε νεότερα ήδη προωθείται η σχετική διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων.
3. Το λιμενικό περίπτερο, το οποίο έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εμβληματικό κτίριο για την πόλη μας, το οποίο όμως επί χρόνια είχε εγκαταλειφθεί και δεχθεί αμφιβόλου αξίας και νομιμότητας επεμβάσεις κατά καιρούς. Ήδη έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΟΛΗ ΑΕ διακήρυξη για την διενέργεια διαγωνισμού για τη σύνταξη σχετικής μελέτης (αρχιτεκτονικής, στατικής και μηχανολογικής) για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του. Η ίδια διαδικασία έχει εκκινήσει και για το κτίριο του «Βάρδια», ευρισκόμενη στο στάδιο σύνταξης της σχετικής διακήρυξης.


4. Το απεντομωτήριο διαθέτει στέγη που φέρει σημαντικές φθορές και για το λόγο αυτό πρέπει να αντικατασταθεί με νέα. Απαιτείται ομοίως άδεια από την Πολεοδομία που δεν μπορεί να εκδοθεί ως την έκδοση του ΠΔ για το master plan. Διερευνάται παράλληλα κάθε άλλη πιθανή νόμιμη δυνατότητα για την αποκατάσταση του κτιρίου και της στέγης.
5. Γίνεται ήδη προσπάθεια αφενός να αναμορφωθεί, εκσυγχρονιστεί ο επιβατικός σταθμός, συμμορφούμενος στα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων που η σημερινή Διοίκηση μετά από αρκετά χρόνια κατόρθωσε να ολοκληρώσει την έγκρισή του και αφετέρου να αναβαθμιστούν όλες οι υπηρεσίες, υποδομές και εγκαταστάσεις. Για την κρουαζιέρα καταβάλλεται ήδη ειδική μέριμνα και παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της κίνησης με τα ελπιδοφόρα μηνύματα να αφορούν και το 2017.
6. Ως προς τον καθορισμό της χερσαίας ζώνης, κατόπιν προηγουμένων ενεργειών της Διοίκησης όπως η απόφαση για εξαίρεση του τμήματος της χερσαίας ζώνης που διέρχεται ο δρόμος στην περιοχή Θαλασσινά, σε διαρκή επικοινωνία με το εποπτεύων Υπουργείο Ναυτιλίας και σε συνέχεια της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού, προωθείται η επίλυση ενός ακόμα χρονίζοντος προβλήματος, που αποτέλεσε εστία εντάσεων στις σχέσεις του Οργανισμού και του Δήμου Ηρακλείου όλα τα προηγούμενα χρόνια.
7. Ως προς τα δημοτικά τέλη, έχει ήδη εκδοθεί η πρωτοβάθμια Δικαστική απόφαση, που δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό την ΟΛΗ ΑΕ, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να επιβάλλονται δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας καθώς ο Οργανισμός εκτελεί τις συγκεκριμένες εργασίες με δικά του μέσα εντός της χερσαίας ζώνης. Παράλληλα προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την οριστική επίλυση του ζητήματος που αντιμετώπισαν όλοι οι αντίστοιχοι Οργανισμοί Λιμένος στην υπόλοιπη Ελλάδα.
8. Τα αποθεματικά του Οργανισμού είναι κατατιθέμενά στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε διάφορες άλλες τράπεζες, με βάση το ανταγωνιστικότερο επιτόκιο, σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Οργανισμού.
9. Είναι ανακριβές ότι προϋπολογίζονται μειωμένα έσοδα το 2017 σε σχέση με το 2015, έτος κατά το οποίο υπήρχαν επιχορηγήσεις από διάφορα προγράμματα συνολικού ύψους 2.445.154,00 ευρώ, ποσό το οποίο εγγράφεται λογιστικά στα σχετικά έσοδα. Αν λοιπόν αφαιρεθεί το σχετικό κονδύλι των επιχορηγήσεων που ολοκληρώθηκαν το 2015, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμία προυπολογιζόμενη μείωση στα πραγματικά έσοδα της Ο.Λ.Η Α.Ε για το 2017. Ταυτόχρονα κατά τη φετινή εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού, πετύχαμε ήδη πολύ καλύτερα αποτελέσματα των αναμενομένων, με αύξηση των εσόδων κατά 25% σε σχέση με τα προυπολογιζόμενα. Το 2017, τηρώντας την δέσμευση για ισοσκελισμένους, ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς με τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις, θεωρούμε ότι θα υπερβούμε τον προϋπολογισμένο στόχο εσόδων.
10. Είναι ομοίως ανακριβές ότι προϋπολογίζονται μειωμένες επενδύσεις για το 2017 (1.050.000,00 ευρώ) σε σχέση με το 2015. Το έτος 2015 το προϋπολογισμένο σύνολο παγίων ανερχόταν στα 3.045.762,00 ευρώ, ποσό από το οποίο αν αφαιρεθεί το κόστος που αφορά την επιδοτούμενη από πρόγραμμα αγορά εξοπλισμού ασφαλείας (για το ISPS) ύψους 1.858.805,00 ευρώ, τότε καταλήγουμε για το 2017 σε αύξηση κατά 4,47% σε σχέση με το 2015.
11. Ο Οργανισμός ακολουθεί συγκεκριμένο λογιστικό πρότυπο με βάση τη νομοθεσία και δεν μπορεί να παρεκκλίνει από αυτό ως προς την αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων.
12. Όλα τα ανωτέρω θέματα είχαν συζητηθεί εκτενέστατα και απαντηθεί σε προηγούμενα ΔΣ.
Είναι δεκτή και θεμιτή κάθε καλοπροαίρετη κριτική, καθώς προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλείψεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης προσπάθειας ανάταξης του λιμανιού με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Δεν είναι όμως θετικό ούτε προωθητικό να ακυρώνεται κάθε προσπάθεια που ήδη γίνεται με τη συνδρομή της νέας Διοίκησης και των εργαζομένων, που υπερβάλλουν εαυτόν για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις, λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό.
Το 2016 ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο καθώς ήδη έγιναν βήματα εμπρός, πολλά σημαντικά θέματα επιλύθηκαν, δεν παραπέμφθηκαν στις καλένδες και υποδεχόμαστε το 2017 έτοιμοι για να συνεχίσουμε το έργο μας με ταχύτερους ρυθμούς, σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας, κατανόησης με τους χρήστες του λιμανιού, τους εργαζομένους με ανοιχτά αυτιά και μάτια προς την κοινωνία, τους πολίτες.
Ευχόμαστε καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους.
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Το Άνεμος που μας πήγαινε Θεσσαλονίκη - Το πλοίο Αγία Γαλήνη - Τα δίδυμα πλοία Κάντια και Ρέθυμνο ............. ............. .............
ΠΡΟΣΩΠΑ Ο εφοπλιστής Γιάννης Αγγελικούσης - Ο ( Καπετάνιος ) Γιώργος Βαρδινογιάννης - Ο λυράρης Γιάννης Μπουντρονικόλας ............. ............. .............
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Το Καλό χωριό του δήμου Χερσονήσου - Το Μοναστηράκι του δήμου Ιεράπετρας - Το ιστορικό χωριό Μέλαμπες ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Σας προτείνουμε να δείτε

4 μουσικοί στο γλέντι του 15 Άυγουστου 2018 ............. Στο Παρασπόρι του δήμου Σητείας

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........

ΤΟ ΝΕΟ SITE ΣΗΤΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

.............