Προκηρύχθηκε η δράση Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Προκηρύχθηκε η δράση Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής

Το Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κρήτης ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες άνεργους/ες ότι έχει προκηρυχθεί η δράση με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», η οποία απευθύνεται σε 23.000 ανέργους και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και οι «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ΤΕΙ». Κάθε ενδιαφερόμενος/η, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια και μπορεί να επιλέξει έως δύο κλάδους αιχμής κατάρτισης. Η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων και η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας (http://www.voucher.gov.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει στις 30/12/2016.Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων, η οποία θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητες των κλάδων αιχμής, εμπορίου, logistics, έργων υποδομής και τεχνικών επαγγελμάτων, τουρισμού, ΤΠΕ, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, τροφίμων – ποτών, ενέργειας, αγροτικού τομέα και βιομηχανίας και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δε θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Η δράση θα περιλαμβάνει επίσης συμβουλευτική υποστήριξη και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Το εκπαιδευτικό επίδομα για όσους/ες ωφεληθούν και ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 2.600€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και διακρίνεται στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 600€ και στο επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000€.
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και για λοιπές πληροφορίες της δράσης, μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά από 09:30 – 14.30 στο:
Περιφερειακό ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε. ΚΡΗΤΗΣ, Εμμ. Καστρινάκη 23, 71305 Ηράκλειο (Απέναντι από την παλιά Παιδαγωγική Ακαδημία). Τηλ. επικοινωνίας: 2810343616, Τηλ.&fax: 2810343614, Email: inekriti@otenet.gr

Post Top Ad

.............