Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ


Το σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» στο Θραψανό, της Πράξης «Δράση 9.iii.3. : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001329, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Κρήτη 2014-20 (κωδ. 15) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής. Στο πρόγραμμα δύναται να υπαχθούν:

Ομάδα 1: άτομα με Νοητική Υστέρηση που κατοικούν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας του νομού Ηρακλείου.
Ομάδα 2: άτομα με Νοητική Υστέρηση που κατοικούν στο Δήμο
Αρχανών-Αστερουσίων και στο Δήμο Βιάννου.


Σημειώνεται ότι οι 25 θέσεις των δυνητικά ωφελουμένων θα καλυφθούν από αιτήσεις των δικαιούχων της 1ης ομάδας και σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές θα καλυφθούν από αιτήσεις των δικαιούχων της 2ης ομάδας σύμφωνα με την βαθμολογική τους κατάταξη. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει για 36 μήνες. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 25 άτομα με ωράριο λειτουργίας 14.30 - 22.30 (14.30-16.00 μεταφορά ωφελουμένων από το σπίτι τους στο Κέντρο, 16.00-21.00 διημέρευση και ημερήσια φροντίδα και 21.00-22.30 μεταφορά ωφελουμένων από το Κέντρο στο σπίτι τους).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ιδιοχείρως στο χώρο του Κέντρου, στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Θραψανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. έως τις 02:00 μ.μ. ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς(courier) στην διεύθυνση: Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή Δ.Μινώα Πεδιάδας», ισόγειο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ΤΚ 70006, μέχρι τη Δευτέρα στις 5 Δεκεμβρίου 2016 στις 02:00 μ.μ.
H αναλυτική πρόσκληση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά διατίθενται από τα ΚΕΠ Θραψανού, Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα http://www.minoapediadas.gr/ .


Στοιχεία επικοινωνίας:
ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου:28913-40500,40501,40502
ΚΕΠ Θραψανού:28910-41838
ΚΕΠ Καστελλίου:28910-40141,40142
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νέα δεδομένα στην αφαίρεση του καταρράκτη - του Βασιλείου Κοζομπόλη
Οι μεταβολές στη λειτουργία του θυρεοειδούς - του Δημητρίου Γιάλβαλη
Καρκίνος του πρωκτού - τα πρώτα συμπτώματα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ