Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Ο ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Είναι πιθανό να εντοπίστηκε ο εξαφανισμένος τύπος της ορεινής φυλής βοοειδών Κρήτης, μετά από έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου, σύμφωνα με την οποία τα δείγματα από την Κρήτη παρουσίασαν μία ιδιαίτερη ομοιογενή ομάδα με γενετική διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές φυλές βοοειδών.
 
Τα παραπάνω αναφέρεται σε επιστολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προς τον ιδιοκτήτη ομάδας βοοειδών κ. Τρυλιράκη τα οποία φιλοξενεί στην αγροτουριστική του μονάδα «Ντουνιάς», του νομού Χανίων, από τα οποία επιστήμονες του Πανεπιστημίου έλαβαν δείγμα το οποίο και ανέλυσαν.


 
Με βάση λοιπόν τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ζώων και τις ιστορικές αναφορές για την ιδιαίτερη ορεινή φυλή βοωειδών που υπήρχε στην Κρήτη, οι επιστήμονες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θεωρούν πολύ πιθανόν τα ζώα της παραπάνω μονάδας να ανήκουν στον τύπο της χαμένης φυλής των ορεινών βοωειδών της Κρήτης.
 
Ειδικότερα, στην επιστολή προς τον κ. Τριλυράκη, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Ιωσήφ Μπιζέλης, αναφέρονται τα εξής:
 
«Αξιότιμε κ. Τριλυράκη
Σας γνωρίζω ότι τα δείγματα DNA που ελήφθησαν από τα ζώα σας, με τη βοήθεια των μελών της ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ, αναλύθηκαν σε συνεργασία με το LUDWIG-MAXIMILIANS Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Η ανάλυση βασίστηκε στο Bovine SNP50 Beadchip, το οποίο παρέχει γενετικές πληροφορίες για 54.609 μοναδικούς DNA πολυμορφισμούς (SNP's), ομοιόμορφα κατανεμημένους στο γονιδίωμα των βοοειδών.
 
Η ομάδα των βοοειδών από την Κρήτη (CRT) συγκρίθηκε με διάφορες ομάδες και φυλές βοοειδών, ελληνικής και ευρωπαϊκής προέλευσης. Τα αποτελέσματα από τις φυλογενετικές αναλύσεις παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα σχήματα με μορφή ενδρογράμματος για το σύνολο των ευρωπαϊκών ομάδων και ξεχωριστά για τους ελληνικούς πληθυσμούς βοοειδών.
Και στα δύο σχήματα είναι εμφανέστατη η διακριτή απόσχιση των βοοειδών της Κρήτης από τις υπόλοιπες ομάδες και φυλές. Με βάση τη φυλογενετική απεικόνιση η ομάδα των βοοειδών από την Κρήτη συνιστά μία ιδιαίτερη ομοιογενή ομάδα με γενετική διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες ελληνικές φυλές. Με βάση τα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά και τις ιστορικές αναφορές που υπάρχουν, είναι πιθανό ότι τα άτομα αυτά ανήκουν στον εξαφανισμένο τύπο της Ορεινής Φυλής Βοοειδών Κρήτης. Ωστόσο, ο μικρός αριθμός των δειγμάτων που εστάλησαν για ανάλυση (μόλις 8), καθιστά επιτακτική την ανάγκη αύξησης των ατόμων τόσο για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, όσο το κυριότερο για τη διάσωση, τη μελέτη και την αξιοποίηση του πολύτιμου γενετικού υλικού αυτής της Φυλής».

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ............. ............. .............
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Το κορίτσι που το έλεγαν Ελιά - Η Χριστίνα του Ωνάση στο Ηρακλείο - Ο λόφος Καστρί ............. ............. .............
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Το χωριό Αμπελούζος - Το Παλαίκαστρο του δήμου Σητείας - Στέκι για καφεδάκι στο Καλάμι ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

4 μουσικοί στο γλέντι του 15 Άυγουστου 2018 ............. Στο Παρασπόρι του δήμου Σητείας

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........

ΤΟ ΝΕΟ SITE ΣΗΤΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

.............