ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Οι πρώτες σκέψεις για την κατασκευή φράγματος στους ¨Ποταμούς¨ Αμαρίου, έγιναν από το Υπουργείο Γεωργίας, που το είχε ονομάσει ¨Φράγμα Πρασσών¨, από τον ομώνυμο οικισμό Πρασσές. Σύμφωνα με την τότε έρευνα στην περιοχή, εκτελέστηκαν την περίοδο 1965-1967 ερευνητικές γεωτρήσεις, αρχικά στο στένωμα που αρχίζει το Πρασσανό φαράγγι και στην συνέχεια στην σημερινή θέση. Τότε εγκατέστησε το Υπουργείο Γεωργίας βροχομετρικό σταθμό στο χωριό Βολεώνες, μέσα στην λεκάνη απορροής του φράγματος και συγχρόνως άρχισε να εκτελεί, σχεδόν σε μηνιαία βάση, μετρήσεις της παροχής του ποταμού.
Με την ίδρυση του παραρτήματος του Ο.Α.ΔΥ.Κ. στο Ρέθυμνο, το 1984, οι μετρήσεις και η έρευνα στην περιοχή συνεχίστηκαν και εντατικοποιήθηκαν. Από το 1987 οπότε έγιναν οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή μέχρι και το 1991, πραγματοποιήθηκαν τριάντα ένα (31) ερευνητικές γεωτρήσεις, τόσο στην περιοχή της θέσης του φράγματος όσο και στον ταμιευτήρα και είκοσι ένα (21) ερευνητικά φρέατα δειγματοληψίας των υλικών κατασκευής του φράγματος, εκτελώντας παράλληλα και τις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές.
- Στις 12-10-1988 υπογράφεται η αρχική σύμβαση της μελέτης ¨ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ¨, με την εταιρεία μελετών ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
- Το 1992 παραδίδεται η οριστική μελέτη του έργου.
- Στις 4-3-1994 γίνεται η προέγκριση χωροθέτησης του φράγματος και
- Στις 13-1-1995 η έγκριση της Μ.Π.Ε. του φράγματος
- Στις 18-8-1995 η δημοπράτηση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ
Στις 6-12-1995 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση και ξεκίνησε το έργο.Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

 Η μελέτη περιελάμβανε την κατασκευή χωμάτινου φράγματος ύψους 55 μ., μήκους στέψης 265 μ., πλάτους στέψης 10 μ., τελικού πλάτους στη βάση 450 μ., όγκου ταμιευτήρα 22,5 εκ. κ.μ., με ανώτατη στάθμη αποθηκεύσεως +203,00 (καθρέπτης λίμνης 1.700 στρ.) και κατωτάτη στάθμη υδροληψίας +177,00 (καθρέπτης λίμνης 300 στρ.)ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ        

Πρίν από την έναρξη των εργασιών του φράγματος, το 1995, ξεκίνησαν οι απευθείας εξαγορές των χώρων που θα καταλάμβαναν τα έργα, δηλ. της έδρασης του φράγματος, των δανειοθαλάμων των υλικών και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Έχουν εξαγοραστεί και απαλλοτριωθεί, από το 1995 έως το 2003 που ολοκληρώθηκαν οι απαλλοτριώσεις, 1.700 στρ. γης, οικίες, επιχειρήσεις, αποθήκες, δένδρα, κλπ. και έχουν γίνει 147 συμβόλαια αγοραπωλησίας με 240 ιδιοκτήτες, συνολικού κόστους πάνω από 7 εκ. €.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

 Η κατασκευή του έργου εντάχθηκε αρχικά στο Β΄ Κ.Π.Σ. και στην συνέχεια στο Γ΄ Κ.Π.Σ./ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006  - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Προσανατολισμός (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) FEOGA και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Το συνολικό έργο περιλαμβάνει :
1.Την κατασκευή του φράγματος στην περιοχή Ποταμών,
2.Την κατασκευή του κεντρικού αγωγού μεταφοράς του νερού από το φράγμα έως την είσοδο της σήραγγας Πρασσών,
3.Την κατασκευή της σήραγγας Πρασσών για την διέλευση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς,
4. Τα δίκτυα διανομής στην περιοχή του Κάμπου Ρεθύμνης και 
5. Τον περιμετρικό δρόμο του ταμιευτήρα του φράγματος. 
Το έργο ολοκληρώθηκε το 2009 με τελικό κόστος 50 εκ. ευρώ περίπου.

Post Top Ad

.............