Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4 ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ

Από το Δήμο Σητείας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Όπως είναι γνωστό στους συμπολίτες μας, οι τέσσερεις φοίνικες που φύονται στην πλατεία, στο  άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη, έχουν αποκτήσει κλίση που  καθιστά πιθανή την πτώση τους σε περίπτωση πνοής ισχυρών  ανέμων. Ο Δήμος Σητείας μην έχοντας πρόθεση να προβεί σε κοπή τους, μιας και αποτελούν σημείο αναφοράς για την πόλη μας, αλλά θέλοντας να προασπίσει τη δημόσια ασφάλεια, αναζητεί τρόπους εξάλειψης του κινδύνου πτώσης κάποιου από αυτούς.


Στην προσπάθεια αυτή ζητούμε τη συμβολή των συμπολιτών μας με την ανάλογη, εξειδικευμένη, επιστημονική και επαγγελματική  γνώση,  που έχουν να προτείνουν ουσιαστική λύση όσον αφορά στη στήριξη των τεσσάρων φοινικόδενδρων. Η πρόταση που θα κατατεθεί θα πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και θα πρέπει να μπορεί να υποστηριχθεί σε επίπεδο εργολαβίας.
Ζητείται επομένως από τον κάθε ενδιαφερόμενο η κατάθεση σχετικής πρότασης/μελέτης, η οποία σε περίπτωση που επιλεγεί ως εφαρμοστέα και καταλληλότερη, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να την υλοποιήσει με την ανάθεση της σχετικής εργολαβίας από το Δήμο Σητείας. Ως εκ τούτου απαραίτητο είναι, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, να περιλαμβάνουν και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για την υλοποίησή τους.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν τις προτάσεις τους εγγράφως, σε φάκελο  όπου θα αναγράφεται «Πρόταση στήριξης φοινικόδεντρων κεντρικής πλατείας Σητείας», καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους,  έως τις 17/06/2016.
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νέα δεδομένα στην αφαίρεση του καταρράκτη - του Βασιλείου Κοζομπόλη
Οι μεταβολές στη λειτουργία του θυρεοειδούς - του Δημητρίου Γιάλβαλη
Καρκίνος του πρωκτού - τα πρώτα συμπτώματα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ