10 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

10 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ


"Δὲν ἔχετε κρίση ἐδῶ" Πότε δὲν πίστευα ὅτι μία πόλη ἀπὸ μόνη της θὰ γινόταν τόσο πιεστική."  Στὰ μέρη ποὺ ...ἀφήσαμε γιὰ τὸ ὄνειρο, γιὰ τὶς δουλειές, γιὰ μία καλύτερη ζωή.
-"Δὲν μᾶς δώσανε τὸ κίνητρο νὰ μείνουμε πίσω. Τίποτα δὲν κάνανε."  καὶ σὰν νὰ τὰ ἔβαλε μὲ τὸν ἑαυτό του. 
Δὲν ξέραμε, κανεὶς δὲν ἤξερε τί θὰ συμβεῖ. Ἡ ἐπαρχία ἀργοσβήνει μεμεγαλουπόλεις  νὰ γίνεται τὸ ὄνειρο κάθε νέου.  Εκεί εἶναι οἱ δουλειὲς λέγαν στὸ χωριό. Πάντα θέλαμε νὰ δοῦμε τὴν ἐπαρχία νὰ ζωντανεύει. Ζωντανεύει; θὰ μοῦ πεῖτε...Ἔχουμε δεῖ κόσμο νὰ ἐπιστρέφει. τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ὁ καιρὸς καλυτερεύει καὶ οἱ προετοιμασίες στὰ χωράφια ξεκίνησαν. Ποτὲ ὅμως δὲν φανταζόμασταν ὅτι κάποια ἐπιστροφὴ θὰ γινόταν μὲ....αὐτὸ τὸ τρόπο. Μὲ αὐτὸν τὸν ἄδικο τρόπο.


Μὲ ὅσα συμβαίνουν τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ ὅσα ἔχουμε μπροστά μας, θεωρῶ πὼς ἡ ἀποκέντρωση δὲν ἔχει νὰ κάνει μόνο μὲ θέμα προτίμησης. Τὸ νὰ πάει κάποιος μὲ τὴν οἰκογένειά του σὲ χωριὸ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἀνάγκη. Σκεφτεῖτε τὸ ὅσο ἀκόμα ὁ καιρὸς εἶναι κάπως καλὸς καὶ ἡ ἐγκατάσταση εἶναι πιὸ εὔκολη. Ὅσο ἀκόμα τὰ σχολεῖα δὲν ἔχουν προχωρήσει. Γιὰ κάποιον ἄνεργο δὲν ὑπάρχει ἡ δικαιολογία τῆς δουλειᾶς. Ἂν κάποιος εἶναι εὐρηματικὸς καὶ πρόθυμος νὰ ἐργαστεῖ, σίγουρα θὰ βρεῖ νὰ κάνει κάτι ὅπου κι ἂν πάει, ἀκόμα καὶ μέσω διαδικτύου στὶς μέρες μᾶς κάποιος μπορεῖ νὰ ἔχει κάποιο εἰσόδημα γιὰ τὶς βασικὲς ἀνάγκες ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς στὸ χωριὸ εἶναι πολὺ μικρότερες.


Ὑπάρχουν ὀκτὼ λόγοι γιὰ νὰ φύγει κανεὶς ἀπὸ τὶς  μεγάλες πόλεις καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὸ χωριό του. Ἂν καὶ ἐφόσον ἔχει ρίζες σὲ ἕνα χωριό. Ἕνα κεραμίδι γιὰ νὰ μὴν βρέχεται κι ἕνα χωράφι γιὰ νὰ μὴν πεινάει. Ἂν δὲν ἔχει ρίζες, δὲν πρέπει πάλι νὰ ἀπελπίζεται. 

Πρῶτος λόγος: 
Οἱ ἄνθρωποι βιώνουν τὴν κρίση μὲ μεγαλύτερη ἔνταση στὶς πόλεις καὶ αὐτό… προκαλεῖ ἔντονο στρὲς μὲ σοβαρὸ κίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία τους.

Δεύτερος λόγος: 
Ὅσοι εἶναι ἄνεργοι καὶ μεγάλης ἡλικίας ἔχουν ἀντικειμενικὸ πρόβλημα νὰ βροῦν ἄμεσα ἐργασία στὴν πόλη, ἀκόμη κι ἂν ξεπεράσουμε ὡς χώρα τὴν κρίση σὲ σχετικὰ σύντομο χρόνο. Στὴν καλύτερη τῶν περιπτώσεων θὰ χρειαστοῦμε ἀρκετὰ χρόνια γιὰ νὰ καταφέρουμε νὰ ἀντιστρέψουμε τὴν κατάσταση στὸν ἐργασιακὸ τομέα.

Τρίτος λόγος: 
Στὴν Ἑλλάδα τῆς ΟΝΕ καταφέραμε νὰ μὴν παράγουμε οὔτε σκόρδα καὶ νὰ ἀναγκαζόμαστε νὰ τὰ εἰσάγουμε ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου. Μὲ τὴν γεωργικὴ παραγωγὴ νὰ εἶναι στὸ ναδίρ, πιθανότατα νὰ βρεῖ κανεὶς οὐσιαστικὲς εὐκαιρίες…

Τέταρτος λόγος:
 Ἡ ἐπιδείνωση τῆς κρίσης αὐξάνει τὴν ἐγκληματικότητα στὶς πόλεις.

Πέμπτος λόγος: 
Στὸ χωριὸ μπορεῖς καὶ νὰ κλείσεις τὴν τηλεόραση τὴν ὥρα τοῦ βραδινοῦ δελτίου εἰδήσεων. Μπορεῖς νὰ βρεῖς πιὸ εὔκολα ἀσχολίες γιὰ νὰ ἀντικαταστήσεις τὸν «χαμένο χρόνο».

Ἕκτος λόγος: 
Ἂν τὰ πράγματα ξεφύγουν μὲ μία ἐνδεχόμενη ἀνεξέλεγκτη χρεοκοπία, τότε θὰ πρέπει νὰ εἶστε ἤδη στὸ χωριὸ γιὰ νὰ προετοιμάσετε τὸν δρόμο γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους φίλους καὶ συγγενεῖς ποὺ θὰ ἔχουν μείνει πίσω…

Ἕβδομος λόγος: 
Θὰ εἶστε ἕνα βῆμα πιὸ κοντὰ στὴν ἀνταλλακτικὴ Οἰκονομία, στὴν περίπτωση ἐκείνη ποὺ οἱ εὐρωπαϊκὲς τράπεζες δὲν ἀντέξουν στὴν ἐπίθεση ποὺ δέχονται.

Ὄγδοος λόγος: 
Γιὰ νὰ βρεθοῦμε ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιὰ μᾶς πλησιέστερα στὴ φύση καὶ σ΄ ἕναν πιὸ ἀνθρώπινο τρόπο ζωῆς.

Ἐμεῖς βρήκαμε ὀκτὼ λόγους. Ἐσεῖς μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἄλλους τόσους. Καὶ μὴν πιστέψει κανεὶς ὅτι ἔχουμε κάποια δῆθεν χιουμοριστικὴ διάθεση. Ἡ κρισιμότητα τῶν στιγμῶν εἶναι τέτοια ποὺ δὲν ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ ἀστειάκια…

Ἔνατος λόγος: Ἀληθινὴ Διατροφὴ καὶ Μαγειρικὴ Οἰκονομία.Στὸ χωριὸ θὰ τρῶτε πιὸ ἁπλά, ὑγιεινά, παραδοσιακά, τοπικὰ καὶ ἐποχικὰ φαγητά, κάτι ποὺ θὰ βελτιώσει κατὰ πολὺ τὴν ὑγεία σας καὶ τὴν ὑγεία τῆς οἰκογένειάς σας! Κι ὅλα αὐτὰ μὲ λιγότερο κόστος ἀφοῦ τὰ περισσότερα θὰ παράγονται ἀπὸ ἐσᾶς ἢ ἀπὸ ἄλλους στὸ χωριό.

Δέκατος λόγος: Ἀληθινὴ καὶ χρήσιμη παιδεία

Στὸ χωριὸ θὰ ἔχετε πολλὰ νὰ μάθετε ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας..! Οἱ γιαγιάδες στὰ χωριὰ ἔχουν σοφία ποὺ μᾶς χρειάζεται ὅσο τίποτε ἄλλο αὐτὰ τὰ χρόνια… Σὲ περίπτωση ποὺ ἔχετε ἀγανακτήσει μὲ τὰ προβλήματα στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, νὰ θυμάστε: Οἱ γιαγιάδες, τὸ χωριὸ καὶ ἡ ζωὴ στὴ φύση εἶναι τὸ καλύτερο σχολεῖο!!!

-Κρίση ἔχουμε καὶ ἐδῶ του εἶπα. Μία βόλτα στὰ ἔλατα μπορεῖ νὰ σὲ κάνει νὰ ξεχάσεις γιὰ λίγο τὰ προβλήματα.

Μᾶς λένε τρελοὺς μὲς στὴν πόλη
Γιατί γυρνᾶμε στὰ βουνὰ
Μᾶς λένε πὼς εἴμαστε ὅλοι πλασμένοι γιὰ τὴν ἐρημιὰ
Ἂς ἔρθουν κοντά μας νὰ δοῦνε
Μὲς στὰ βουνὰ εἶναι ἡ ζωὴ
Στὴ θάλασσα εἶναι ἡ πνοή...
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/ 

Post Top Ad

.............