ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1923 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Διοικητικά υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πρόκειται για έναν αυτοτελή και αυτοδιοικούμενο Οργανισμό, του οποίου η αιρετή Διοίκηση εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Στις εκλογές έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εκπρόσωποι των Επιχειρήσεων του Νομού Ηρακλείου.


Διοίκηση
Διοικείται από πενταμελή Διοικητική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 31 Συμβούλους. Τα τμήματα του Επιμελητηρίου είναι: το Τμήμα Εμπορίου, το Τμήμα Βιοτεχνίας, το Τμήμα Βιομηχανίας-Εξαγωγών και το Τμήμα Λοιπών Επαγγελμάτων

Μέλη
Μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αποτελούν τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο Νομό Ηρακλείου. Οι επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου είναι σήμερα περισσότερες από 23.000, από τις οποίες το 34% ανήκει στο δευτερογενή τομέα, το 65% στον τριτογενή (εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός) κα το 1% στον πρωτογενή τομέα.
Θεσμικό Πλαίσιο

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας. Σκοπό έχει την εκπροσώπηση, παρακολούθηση και προώθηση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με γνώμονα την ανάπτυξη της Οικονομίας.

Πρόγραμμα Δράσης
Σε ετήσια βάση συντάσσεται πρόγραμμα δράσης, το οποίο επικαιροποιείται εάν απαιτηθεί, ανάλογα με τις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες. Ο προγραμματισμός κάθε έτους, τελεί υπό την έγκριση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.Θεσμικός Ρόλος

Παρέχει υπηρεσίες δημόσιας αρχής (χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αδειών, κλπ).
Αποτελεί Σύμβουλο της Πολιτείας (παρέχει πληροφορίες και γνωματεύσεις, υποβάλλει προτάσεις, λειτουργεί επιτροπές πραγματογνωμόνων, κλπ).
Συμμετέχει σε επιτροπές προγραμματισμού των περιφερειακών αποκεντρωμένων οργάνων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αναπτύσσει δράσεις και παρέχει υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα (πληροφόρηση, συμβουλές και κατάρτιση - επιμόρφωση προς τα μέλη).
Εκπονεί μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, προωθεί τις επιχειρηματικές συνεργασίες και συμμετέχει σε φορείς ανάπτυξης.
Συνεργάζεται με φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής.
Ενισχύει οικονομικά τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις πρωτοβουλίες τους.
Διαχειρίζεται τις υποδομές που διαθέτει και σχεδιάζει την ίδρυση νέων.
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου αποτελεί έναν σύγχρονο και δυναμικό οργανισμό με καταρτισμένο δυναμικό και σύγχρονες υποδομές.

Ανθρώπινοι Πόροι

Το Επιμελητήριο έχει 21 μόνιμους υπαλλήλους, εκ των οποίων 7 διαθέτουν πανεπιστημιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Στο προσωπικό του Επιμελητηρίου συμπεριλαμβάνονται επίσης Επιστημονικός, Τεχνικός και Νομικός Σύμβουλος.Κτιριακές Υποδομές 

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο συνολικού εμβαδού 1500 τμ το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά κτίρια του Ηρακλείου και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιμελητηριακές υποδομές σε όλη τη Χώρα. Κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 50 και είναι υψηλής αρχιτεκτονικής και ανεκτίμητης πολιτισμικής αξίας, γι’ αυτό και έχει ενταχθεί στο μητρώο ιστορικών κτιρίων.

Η ευρύχωρη κεντρική αίθουσα στο ισόγειο του κτιρίου φιλοξενεί όλες τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών – μελών του.

Η ιστορική Αίθουσα «Καστελλάκη» στον πρώτο όροφο, έχει μετατραπεί σε σύγχρονο κέντρο επιχειρηματικών εκδηλώσεων, δυναμικότητας 214 θέσεων. Είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, διαθέτει δε τμήμα μεταγλωτισμού και σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Η αίθουσα συνεδριάσεων της Διοικητική Επιτροπής του Επιμελητηρίου βρίσκεται επίσης στον πρώτο όροφο, δίπλα από την αίθουσα «Καστελλάκη». Χρησιμοποιείται για συναντήσεις με ξένες αντιπροσωπείες και τη συνεργασία με ολιγομελείς αποστολές. Στον υπόγειο χώρο του Επιμελητηριακού μεγάρου βρίσκεται η αίθουσα "Καρούντζου" που χρησιμοποιείται για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και για εκδηλώσεις μέχρι 50 ατόμων.

Υλικοτεχνικές Υποδομές

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι πλήρως εφοδιασμένες με σύγχρονα δίκτυα και εξοπλισμό γραφείου τελευταίας τεχνολογίας (Η/Υ, laptops, φωτοαντιγραφικά και scanners υψηλής δυναμικότητας). Επίσης διατηρεί τρεις σύγχρονους servers, οι οποίοι υποστηρίζουν το μητρώο επιχειρήσεων, το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενώ διαθέτει μόνιμο και μεταφερόμενο εξοπλισμό οπτικοακουστικών παρουσιάσεων.


Οικονομικά Στοιχεία

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου αποτελεί ένα οικονομικά εύρωστο οργανισμό. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του την τελευταία τριετία, ξεπέρασε τα 2.000.000 €.


Δράσεις

Τα τελευταία έτη, έχει αναπτύξει δεκάδες μεγάλες και μικρότερες δράσεις οριζόντιας, αλλά και εξατομικευμένης επιχειρηματικής στήριξης. Προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις μέλη του έχει ιδρύσει και λειτουργεί:

• Το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Στήριξης των Επιχειρήσεων

• Το Παράτημα Μεσσαράς

• Το Πιστοποιημένο ΚΕΚ-Τεχνικές Σχολές

Πρωτοβουλίες – Συμμετοχές

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης (ΔΕΚΚ), της Αναπτυξιακής Κρήτης, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κρήτης, του Βιοτεχνικού Πάρκου Ανώπολης, της Εταιρείας Τουρισμού Κρήτης, της Εταιρείας προβολής Κρητικών προϊόντων Creta Net και άλλων.


Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης πόρων ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου υλοποίησε σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο του Β’ και Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αλλά και άλλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών (Now, equal, Interreg II, Interreg III, Leonardo Da Vinci κ.λπ.). Η τεχνογνωσία που απέκτησε ο Φορέας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, αξιοποιήθηκε πλήρως με αποτέλεσμα σήμερα να υποβάλει και να υλοποιεί αυτόνομα προτάσεις και έργα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερες Πληροφορίες γα τα έργα που έχει υλοποιήσει έως σήμερα το Επιμελητήριο Ηρακλείου, καθώς και όσα υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο δίδονται στην ενότητα "Υλοποιούμενα έργα" .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............