ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΙΝΕ ) - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΙΝΕ )

Δωρεάν ενημέρωση εργαζομένων από το ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.  
Το ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.  έχει αναπτύξει μια νέα πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική των εργαζομένων, με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης.
Συγκεκριμένα  έχει αναπτύξει δίκτυο υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο: «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων».
Σκοπός του Δικτύου είναι η δωρεάν παροχή αφενός έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και αφετέρου διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους Έλληνες και οικονομικούς μετανάστες.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν τρεις κύριες κατηγορίες:
  • Πληροφόρηση για  ασφαλιστικά/ συνταξιοδοτικά θέματα.
  • Πληροφόρηση για εργασιακά θέματα /υποστήριξη των εργαζομένων για την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.
  • Υποστήριξη/διατήρηση της απασχόλησης εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση ή προς παύση λειτουργίας, υποστήριξη εργαζομένων με επισφαλή εργασία ή υπό εφεδρεία, ενημέρωση και συμβουλευτική για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης


Επιπρόσθετα στο Περιφερειακό ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης δίνεται η δυνατότητα διαπροσωπικής εξατομικευμένης επικοινωνίας - πληροφόρησης (ή τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής για απομακρυσμένες περιοχές). Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα διατύπωσης των σχετικών ερωτημάτων του σε συγκεκριμένες φόρμες, οι οποίες στη συνέχεια θα επεξεργάζονται από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους και θα δίνονται απαντήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση σχετικών ερωτημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στο Περιφερειακό ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης, Εμμ. Καστρινάκη 23, 71305 Ηράκλειο Κρήτη, τηλ. 2810343616, fax 2810343614, emailkritiinediktio@inegsee.gr

Πληροφορίες ηλεκτρονικές δίνονται στην παρακάτω ιστοσελίδα όπου υπάρχει  διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............