Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ "ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ "ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ" - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ "ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ "ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ"


Στα συνέδρια «Δράση για το κλίμα» και «Ενίσχυση Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων» που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.
Στο συνέδριο «Δράση για το Κλίμα» του χρηματοδοτικού μέσου LIFE, που οργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έγιναν παρουσιάσεις και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την παροχή πληροφοριών για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες - για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς – που προκύπτουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι χρηματοδοτήσεις, όπως αναφέρθηκε, είναι σήμερα ευνοϊκότερες, σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ενώ το LIFE χρηματοδοτεί περισσότερους σχετικούς τομείς.


Επίσης έγιναν παρουσιάσεις για το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης προτάσεων για τη μορφή των αιτήσεων, καθώς και επιτυχημένων έργων, που έχουν χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί στα πλαίσια του LIFE. Τέλος δόθηκε η δυνατότητα δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών με στόχο τη συνεργασία για την κατάθεση καινοτόμων προτάσεων προς χρηματοδότηση.

Εξάλλου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, εκδήλωση για την προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του «Συμφώνου των Δημάρχων» στην Ελλάδα για καλύτερα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην Ευρώπη, στην Εθνική Τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος SEAP-PLUS.
Εκπρόσωπος του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων από τις Βρυξέλλες έκανε εισήγηση για την πορεία του «Συμφώνου των Δημάρχων» στην Ευρώπη, ενώ παρουσιάστηκαν σχέδια βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης διαφόρων δήμων της χώρας.
Σε επίπεδο Κρήτης ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης παρουσίασε το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του δήμου του, ενώ έγινε στρογγυλό τραπέζι με σκοπό την στενότερη συνεργασία όλων των φορέων για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Η Περιφέρεια Κρήτης, διαμέσου του Ενεργειακού της Κέντρου, συνεργάζεται με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τον συντονισμό των Σχεδίων των Δήμων σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο, καθώς το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης είναι περιφερειακός συντονιστής του «Συμφώνου των Δημάρχων» για το νησί μας.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε επίσης η συμπληρωματικότητα των παραπάνω δράσεων σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Στα συνέδρια τη Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη εκπροσώπησε ο Προϊστάμενος του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Ζωγραφάκης.ΠΗΓΗ: http://irakliolive.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............