Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΤΡΑΧΟΣ


Ο Κρητικός βάτραχος (επιστ. Pelophylax cretensis ή Rana cretensis) είναι ένα από τα τρία ενδημικά είδη αμφιβίων της Ελλάδας, το οποίο απαντάται μόνο στο νησί της Κρήτης. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός του έχει μειωθεί αισθητά λόγω πολλών παραγόντων.Ο Κρητικός βάτραχος ζει κατά κανόνα σε μόνιμα ή εποχικά έλη, λίμνες γλυκού νερού και γενικά όπου υπάρχει γλυκό νερό (κανάλια αποστράγγισης, δεξαμενές, ρυάκια, φράγματα κλπ) τα οποία βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο. Ένας λόγος της μείωσης του πληθυσμού του είναι η μείωση των ενδιαιτημάτων του και η καταστροφή των υδάτινων πόρων από τον άνθρωπο.

Ωστόσο, μια από τις μεγαλύτερες απειλές είναι η εισαγωγή του αμερικανικού βουβαλοβάτραχου ή ταυροβάτραχου (Rana catesbeiana). Κάποιος απερίσκεπτος άφησε ελεύθερους βουβαλοβάτραχους στην λίμνη της Αγιάς πριν από κάποια χρόνια, με αποτέλεσμα το ενδημικό είδος να έχει μειωθεί δραματικά. Η πιθανή εξάπλωση του ξενόφερτου είδους και σε άλλους υγροβιότοπους του νησιού και η εφιαλτική μοίρα του Κρητικού βάτραχου έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για την άμεση εξόντωση των πληθυσμών του βουβαλοβάτραχου.ΒΟΥΒΑΛΟΒΑΤΡΑΧΟΣ


ΦΩΤΟ: https://www.google.gr/

ΠΗΓΗ: http://www.cretanbeaches.com/
ΠΡΟΣΩΠΑ
Ο Παντελής Σφηνιάς, ο γιος του κυρ Νίκου του φούρναρη από το Ρέθυμνο
Η πρώτη γυναίκα που τραγούδησε σε δίσκο Κρητικής μουσικής
Ο Κωστής Μουδάτσος συναντά Ανθρώπους που ταιριάζουν τα φέσια τους
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Διαβήτης και ψυχολογική περίθαλψη
Οι μεταβολές στη λειτουργία του θυρεοειδούς - του Δημητρίου Γιάλβαλη
Νέα δεδομένα στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ