ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ... ΚΡΑΤΑΕΙΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΛΩΝΙΑ - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ... ΚΡΑΤΑΕΙΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΛΩΝΙΑ


Το νέο αεροδρόμιο αποτελεί το μεγαλύτερο νέο έργο βασικής υποδομής της χώρας που θα γίνει στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το σημερινό αεροδρόμιο, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο σε κίνηση της χώρας.


Το νέο αεροδρόμιο θα εξυπηρετεί τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Είναι αναμφισβήτητο ότι το Ηράκλειο χρειάζεται ένα νέο διεθνές αεροδρόμιο. Το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στην Αλικαρνασσό, έχει προ πολλού εξαντλήσει τη δυνατότητά του και τις συνέπειες τις έχουν αισθανθεί όλοι οι επιβάτες, Έλληνες και ξένοι που ταξιδεύουν στην Κρήτη.


Με την έναρξη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα κλείσει. Το Καστέλι θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο αερολιμένα, ο οποίος έχει φτάσει, όπως είπα, σε όρια κορεσμού χωρίς δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης ή ανάπτυξης. Βρίσκεται μέσα στην πόλη του Ηρακλείου με όλες τις συνέπειες στην ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, έχει στερήσει σημαντικές υπεραξίες στο Ηράκλειο και την Κρήτη, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη των αερομεταφορών και του τουρισμού με την πεπερασμένη δυνατότητά του και το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει.Θα απελευθερώσει σημαντικές υπεραξίες για το Ηράκλειο, την Κρήτη, για την Ελλάδα με την αποδέσμευση της έκτασης που καταλαμβάνει το σημερινό αεροδρόμιο. Θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό της περιοχής, στην ενίσχυση του εμπορίου και το σημαντικότερο, και το ζητούμενο, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Νέες δουλειές. Μόνιμες θέσεις εργασίας στα χρόνια που θα έρθουν, στο αεροδρόμιο αυτό καθ’ εαυτό καθώς και σε όλες τις συναφείς δραστηριότητες που θα υπάρξουν και θα αναπτυχθούν γύρω από αυτό στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης, στο εμπόριο της ευρύτερης περιοχής.

Προβλέπεται η ίδρυση πάνω από 1.000 μονίμων θέσεων εργασίας, στο στενό κύκλο των δραστηριοτήτων του αεροδρομίου και επιπλέον 4.000 πρόσθετες θέσεις απασχόλησης που θα στηριχθούν στην τουριστική αγορά.

Tο νέο αεροδρόμιο θα είναι από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης, θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που υπαγορεύει η θέση του Ηρακλείου και της Κρήτης ως κεντρικής πύλης εισόδου επισκεπτών στη χώρα.

Το νέο αεροδρόμιο θα κατασκευαστεί σε μια έκταση 6.000 περίπου στρεμμάτων στο Καστέλι, στα όρια του Δήμου Μίνωα – Πεδιάδος. Όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την απαλλοτρίωση της έκτασης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Το νέο αεροδρόμιο σχεδιάζεται για τις ιδιαίτερες ανάγκες της κίνησης του Ηρακλείου και της Κρήτης. Θα κατασκευαστεί με βάσεις δεσμευτικές, τεχνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σταδιακά θα επεκτείνεται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις εξελίξεις της κίνησης, μέσω μηχανισμών που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης.
Κατά την έναρξη της λειτουργίας του, το νέο αεροδρόμιο θα έχει ένα διάδρομο μήκους 3.200 μέτρων και θα υποστηρίζεται από όλες  τις βασικές και περιφερειακές εξυπηρετήσεις, ανάλογες με αυτές που διαθέτουν τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια της Ευρώπης.

Θα είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις ανταγωνιστικές συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς όπου απευθύνεται και να αποτελέσει στο μέλλον πόλο  έλξης νέων μορφών κίνησης, πέρα από την τουριστική, εποχιακή αεροπορική κίνηση η οποία αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο τμήμα της κίνησης στο Ηράκλειο.

Παράλληλα θα κατασκευαστούν ως αναπόσπαστο μέρος του έργου, οι δρόμοι σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τους οδικούς άξονες της Κρήτης στο βορρά και στο νότο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι μεταφοράς των επιβατών στα σημεία προορισμού τους.

Η ελληνική κυβέρνηση θα κατασκευάσει το νέο αεροδρόμιο σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Το μοντέλο αυτό της συνεργασίας που αποτελεί εξέλιξη και βελτίωση του αντίστοιχου πρωτοποριακού μοντέλου του αεροδρομίου της Αθήνας, προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης και ισχυρής εταιρείας αεροδρομίου, στην οποία το ελληνικό δημόσιο παραχωρεί το δικαίωμα χρηματοδότησης, μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του αεροδρομίου και ταυτόχρονα διατηρεί ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η διοίκηση και λειτουργία της νέας μικτής εταιρείας θα ασκείται, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης, η οποία θα διασφαλίζει τα συμφέροντα και τους στόχους του ελληνικού δημοσίου και θα κυρωθεί φυσικά με νόμο στη Βουλή κατά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η εταιρεία του αεροδρομίου υπόκειται στο ρυθμιστικό έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η οποία ασκεί τους ελέγχους τήρησης των κανόνων ασφαλείας και λειτουργίας των αεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων και θα είναι υπεύθυνη για όλα τα συστήματα αεροναυτιλίας του αεροδρομίου.

Η επιλογή του αναδόχου εταίρου του ελληνικού δημοσίου στη νέα εταιρεία, θα γίνει μέσω ενός διεθνούς διαγωνισμού με καθαρά τεχνοκρατικό δίκαιο και αμερόληπτο χαρακτήρα που εξασφαλίζει το κλίμα εκείνο μέσα στο οποίο επενδυτές και όμιλοι θα επιδείξουν ανταγωνιστικό ενδιαφέρον, ώστε να αναδειχθεί η καλύτερη για τη χώρα μας πρόταση.

Η διαγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, διαβούλευσης και οριστικοποίησης της σύμβασης παραχώρησης και αξιολόγησης, θα αποκλείει υποκειμενικές κρίσεις, αξιολογήσεις και βαθμολογήσεις.

Ο διαγωνισμός ξεκινά εντός των επόμενων 30 ημερών. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι να παραλάβουν από το υπουργείο τα σχετικά διαγωνιστικά τεύχη. Εκτιμούμε ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους και φυσικά θα σας ενημερώνουμε τακτικά για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............