Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΛΙΣΣΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΤο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Tυλίσου  καλύπτει την ανάγκη ενήλικων που δεν έχουν αποκτήσει τίτλο απολυτηρίου Γυμνασίου να τον αποκτήσουν. Πρόκειται για ένα «εναλλακτικό» σχολείο, που διαφέρει σημαντικά από το «τυπικό» σχολείο και ως προς το περιεχόμενο σπουδών και ως προς τη μεθοδολογία και τις διδακτικές τεχνικές.Το σύνολο των εκπαιδευομένων του σχολείου αποτελείται από ενήλικες οι οποίοι για διάφορους λόγους είτε εγκατέλειψαν πρόωρα το Γυμνάσιο είτε δεν εισήλθαν καθόλου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εργαζόμενοι και οικογενειάρχες που καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Κύρια επιδίωξη του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι να αναδείξει με διάφορους τρόπους τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες του κάθε εκπαιδευομένου κάνοντάς τον ενεργό συμμέτοχο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το απογευματινό ωράριο λειτουργίας του Σχολείου (17:00-21:00) προσφέρεται για εκείνους που οι επαγγελματικές, προσωπικές ή οικογενειακές τους υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να φοιτήσουν σε πρωινό σχολείο. Το ΣΔΕ Τυλίσου ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται στην περιοχή της Tυλίσου, περιοχή στην οποία επιλέχτηκε η ίδρυση ενός «Σ.Δ.Ε.» μετά από σχετικές έρευνες για την σχολική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Διάρκεια φοίτησης: δύο διδακτικά έτη (18μήνες).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο ΣΔΕ στην Τυλίσο, του Δήμο Μαλεβιζίου κάθε Πέμπτη και ώρα 17.00 - 21.00  
( πληροφορίες στο τηλ. 2810 831 145)
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένας θεσμός που λειτουργεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1997 με σκοπό  την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω, που δεν έχουν τα απαιτούμενα από την αγορά εργασίας προσόντα και δεξιότητες. Με το θεσμό αυτό αποκτούν Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου (Ν. 2525/1997). Ο τίτλος αυτός  παρέχει τη δυνατότητα διορισμού σε ανάλογες θέσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
Η εκπαίδευση παρέχεται μέσα από ένα ήπιο πρόγραμμα σπουδών, στηριζόμενο στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο σέβεται τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που έχουν οι ενήλικοι και δίνει έμφαση στην βιωματική προσέγγιση και στη χρηστικότητα της παρεχόμενης γνώσης.
Παρέχεται τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο Γυμνασίου, σε 2 χρόνια.
Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες (17.00 - 21.00), από Δευτέρα έως Παρασκευή στην Τύλισο και στο παράρτημα στο Μεσοχωριό.
Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες ολοκληρώνονται στο Σχολείο.
Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων, στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.
Η φοίτηση είναι δωρεάν.


Έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή:
1.    Αίτηση
2.    Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή αντίστοιχος τίτλος
3.    Πιστοποιητικό γέννησης
4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.    Επικυρωμένο αντίγραφο Αστ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου
6.    3 πρόσφατες φωτογραφίες


Από τη Διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Τυλίσου.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019
ΚΥΡΒΕΙΑ 2019 στο Δήμο Ιεράπετρας
“Πέτρας Πολιτισμός” του Δήμου Ανωγείων για το καλοκαίρι του 2019!
Οι εκδηλώσεις του Δήμου «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2019»

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ