Ο ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ

Έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου από ομάδα μηχανικών του Δήμου, η Δήμαρχος Φαιστού έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 καθώς και του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 161/Α/1998 που αφορά στην «Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων» αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σχολείου Γαλιάς.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, μετά από έκθεση αυτοψίας κτηρίου από τη Δ/νση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού και κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου, λόγο της κατηγορίας σπουδαιότητας του κτηρίου, κρίνεται σκόπιμη η διακοπή λειτουργίας του σχολείου λόγω του σεισμού της 12/10/2013 και αναστολή λειτουργίας μέχρι έλεγχου από δευτεροβάθμια επιτροπή που θα τεκμηριώνει όλα τα απαιτούμενα εργαστηριακά και επιστημονικά δεδομένα για τη στατικότατα και την ασφάλεια του κτηρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............