Γραμμή Βοήθειας για τις γυναίκες-Δημιουργία Δομής Ισότητας των Φύλων στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Γραμμή Βοήθειας για τις γυναίκες-Δημιουργία Δομής Ισότητας των Φύλων στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου


Σε παγκόσμιο επίπεδο οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, συμμετέχουν με διαφορετικούς και άνισους όρους στην εργασία συγκριτικά με τους άνδρες, συναντούν πολλά εμπόδια στην αγορά εργασίας, σημειώνουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής στις ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας, παρότι  συμβάλλουν στην οικονομία και στην παραγωγικότητα.
Ειδικότερα στην περιφέρεια Κρήτης προβάδισμα στην ανεργία κατέχουν οι γυναίκες (21,9%) με το 51,9% των γυναικών να είναι εκτός της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο προσεχές μέλλον.
Παρά τη δύσκολη συγκυρία βαθειάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η οποία επιτείνει τα δυσμενή και άνισα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.)  προωθεί την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η Γ.Σ.Ε.Ε. και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.) έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων». Γνώμονας για τη συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου αυτού αποτελεί αφενός η ενίσχυση και η αναβάθμιση των γυναικών και των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις μέσω της συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης και αφετέρου η προώθηση της δράσης και της παρέμβασης των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο σύνολο των όρων εργασίας των εργαζομένων.
Στα πλαίσια του προγράμματος ξεκίνησε τη λειτουργία η   Κεντρική Δομή Ισότητας των Φύλων με σκοπό την υποστήριξη των δράσεων της Γραμματείας Γυναικών της Γ.Σ.Ε.Ε. και στεγάζεται και λειτουργεί στην οδό Ιουλιανού 24 & Αινιάνος 3, τηλ.: 210-8202259, και e-mail: isotita@gsee.gr
Κάτω από το συντονισμό της λειτουργεί καθημερινά τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης πανελλαδικής εμβέλειας Ηelp line: 801-110-1900 από 10:00 π.μ.-19:00 μ.μ. που παράλληλα υποστηρίζεται από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (Κ.Π.Ε.Α.). Η τηλεφωνική γραμμή παρέχει έγκυρη και άμεση πληροφόρηση σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα και πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη συνδικαλιστικών δράσεων με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Δομή Ισότητας των Φύλων δημιουργήθηκε και στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου για την υποστήριξη με ατομική συμβουλευτική εργαζομένων γυναικών και την πληροφόρηση τους σε εργασιακά-ασφαλιστικά ζητήματα και την εφαρμογή ενεργειών επιμόρφωσης, ενδυνάμωσης, ανάπτυξης των διεκδικητικών και των ηγετικών ικανοτήτων τους.
Η Δομή Ισότητας των Φύλων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου λειτουργεί στα γραφεία του Κ.Ε.Κ./ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε., Εμμανουήλ Καστρινάκη 23 (έναντι Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου). Συνεργάτης Δομής Ισότητας των Φύλων, Αλέξανδρος Παναγιωτάκης, τηλ: 2810 343616, e-mail isotitairaklio@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............