Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ !!!

ΛΥΚΕΙΟ Ο ΚΟΡΑΗΣΤο Λύκειον ο Κοραής ιδρύθηκε απο τον πανεπιστημιακό  Ιωάννη  Περδικάρη. Δημιουργήθηκε  
την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας το 1905  και  αρχικά στεγάστηκε σε άλλο κτίριο. Το κτίριο 
αυτό  οικοδομήθηκε το 1911.  Είχε  δυο εισόδους την κύρια απο την πλευρά της οδού  Κοραή
και  μια δεύτερη απο  την οδό Μιλάτου. Σήμερα λειτουργεί ως καφετέρεια. Υπήρξε ενα από τα 
πιο ιστορικά  εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού. Στο Λύκειον ο Κοραής οι μαθητές  μάθαιναν 
εκτός απο Ελληνικά,  ξένες γλώσσες  συμπεριλαμβανομένων  και  των  τουρκικών.  Το εκπαι-
δευτήριο διαθέτε ακόμα πλούσια βιβλιοθήκη και Μετεωρολογικό Σταθμό.

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ

Το Σχολικό Συγκρότημα ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ήταν και είναι ένα από τα σπουδαιότερα  ιδρύματα 
τα οποία κοσμούν την πόλη του Ηρακλείου. Βρίσκεται  στην Ανατολική πλευρά του Ηρακλεί-
ου  πάνω  στο τείχος  και  συγκεκριμένα στο  προπύργιο  του κυρίου φρουρίου Αγίου  Δημη-
τριόυ. 


Το ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ονομάσθηκε έτσι από τον ιδρυτή  του  Ιατρό Αντώνιο  Γεωργίου  Καπετα-
νάκη  ο οποίος άφησε  με διαθήκη 200.000 δραχμές σε  μετρητά  και όλη  του  την  περιουσία  
για την ιδρυση και λειτουργία του ιδρύματος αυτού. Ο πλήρης  τίτλος  του ιδρύματος σήμερα 
είναι  Καπετανάκειο  ίδρυμα Αντωνίου και  Βικτωρίας  Καπετανάκη  διότι  και  η σύζυγός του 
Βικτωρία Καπετανάκη το γένος Λυσιμάχου Καλοκαιρινού, υιοθέτησε  την  επιθυμία του συζύ-
γου της και δαπάνησε, από δικά της χρήματα 2.500.000 δραχμές και επί πλέον  κληροδότησε  
μέρος  της ατομικής της περιουσίας στο ίδρυμα. 

Ο  αείμνηστος  Αντώνιος Καπε-
τανάκης στη διαθήκη  του όριζε 
να ανεγερθεi και ναός στο ίδρυ-
μα  επ' ονόματι  του Αγ. Ιωάννη 
του Προδρόμου. 
Η ανέγερση του ναού άρχισε το 
1936. Ο θάνατος της  Βικτωρίας 
Καπετανάκη το  1938  άφησε το 
ναό  ασυμπλήρωτο.  Μετά  από 
πολλές  περιπέτειες ολοκληρώ-
θηκε  και   αποδόθηκε   στη  λα-
τρεία.  Όμως  ποτέ   δεν  εκπλη-
ρώθηκε,  ο   όρος   του  δωρητή
ο  οποίος  ήθελε  να   τοποθετη-
θούν εντός  του  ναού,  τα  οστά  
τα δικά του  και  της αειμνήστου 
συζύγου   του.    Από   το   1951 
ο  ναός ανήκει  στην ενορία της  
Αναλήψεως του Σωτήρος.

ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

Το Μποδοσάκειο εκπαιδευτήριο χτίστηκε την δεκαετία του 1930  με  χορηγεία  των Μποδοσ-
άκη - Αθανασιάδη, στην θέση όπου υπήρχε η βενετική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του  Χρυ-
σοστόμου. Βρίσκεται στην γωνία των δρόμων 1878 και....................... Σήμερα 70 χρόνια μετά 
εξακολουθεί και λειτουργεί ώς το 2ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου. Η φιλοσοφία και η αρχιτε-
κτονική της κατασκευής του είναι με τέτεοι τρόπο ώστε να βρίσκεται  μέσα  στα  αυστηρά πλ-
αίσια του χώρου όπου θα φιλοξενούσε.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Παιδαγωγική Ακαδημία στο συγκεκριμένο κτήριο ξεκίνησε να  λειτουργεί το 1935, νωρίτερα
απο το 1905 λειτουργούσε ώς Διδασκαλείο στην θέση που βρίσκεται  σήμερα  το 8ο  Δημοτικό
σχολείο Ηρακλείου κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ματθαίου. Η όχι και τόσο επάρκεια χώρου
οδήγησε στην μετεγκατάσταση του στο σημερινό κτήριο, ο οποίος είναι δωρεά του Στρατηγού
Γεώργιου Κατεχάκη.  Η  παιδαγωγική  Ακαδημιά  την  περίοδο  της κατοχής λειτούργησε στον
γυναικονήτη  του  Αγίου  Μηνά   εξαιτίας  της  κατάληψης  του  κτηρίου  απο  τους  Γερμανούς.
Ως Παιδαγωγική Ακαδημία με τα πρώτυπα δημοτικά  σχολεία  λειτουργεί  απο το 1957.  Στεγά-
ζεταιστην οδό Ακαδημίας, τη σημερινή Ανδρέα  Παπανδρέου. Η γνωστή διεύθυνση ήταν  Ακα-
δημίας, αριθμός 10. Διευθυντής είναι ο Γλύκας και υποδιευθυντής ο Ζαμπετάκης. 


Σήμερα υπάρχει το Παιδαγωγικό τμήμα του Ρεθύμνου.  Η  Παιδαγωγική  Ακαδημία Ηρακλείου 
δεν υπάρχει πια!  Αυτό το ίδρυμα που τόσο συνδέθηκε με την πλούσια ιστορία  αυτής της πό-
λης, με τις τόσες θύμησες και αναμνήσεις έσβησε όπως έσβησε κι η πινακίδα  στη γωνία του 
δρόμου που περνά από μπροστά της για να μετονομασθεί από  οδό Ακαδημίας σε οδό Ανδρ-
έα Παπανδρέου 
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Το Άνεμος που μας πήγαινε Θεσσαλονίκη - Οι κρητικοί κομπάρσοι της ταινίας Ν.Καζαντζάκης - Τα Κάντια και Ρέθυμνο ............. ............. .............
ΠΡΟΣΩΠΑ Ο εφοπλιστής Γιάννης Αγγελικούσης - Ο ( Καπετάνιος ) Γιώργος Βαρδινογιάννης - Ο λυράρης Γιάννης Μπουντρονικόλας ............. ............. .............
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Το Καλό χωριό του δήμου Χερσονήσου - Το Μοναστηράκι του δήμου Ιεράπετρας - Το ιστορικό χωριό Μέλαμπες ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Σας προτείνουμε να δείτε

4 μουσικοί στο γλέντι του 15 Άυγουστου 2018 ............. Στο Παρασπόρι του δήμου Σητείας

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........

ΤΟ ΝΕΟ SITE ΣΗΤΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

.............